www.kzps.cz www.cebre.cz www.euroskop.cz

Informační portál monitorující vývoj a aktuální stav vybrané legislativy EU

O projektu 

Portál Na stopě pokrývá témata, jež jsou zásadní pro rozvoj podnikání v České republice. Každé téma je popsáno z věcného hlediska, je zachycen historický vývoj i aktuální stav dané problematiky. Ke každému tématu jsou v chronologickém pořadí uvedeny relevantní dokumenty, zejména oficiální výstupy výkonných a zákonodárných orgánů Evropské unie a České republiky i podnikatelských organizací.

 

Informace dostupné na portálu jsou primárně určeny pro podniky, profesní organizace a podnikatelské asociace. Využívat je však mohou všichni zájemci o dění v EU ovlivňující pravidla pro podnikání.

 

Portál Na stopě mohl být uskutečněn díky finanční podpoře OEZ Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Portál je výstupem projektu realizovaného CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU, která portál provozuje, a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

 

 

Mediální partner projektu: EurActiv.cz

euractiv_175x53_cz.gif

Partneři projektu

HOME

Aktuální seznam témat

Balíček návrhů k DPH Snížení administrativní zátěže, stanovení místa plnění u služeb a prodloužení směrnice o elektronických službáchEvropské smluvní právo - spotřebitelské aspekty Revize spotřebitelských směrnicHospodářská soutěž Články 81 a 82 smlouvy a z nich vyplývající pravidla hospodářské soutěžeChemická politika Nová chemická politika EU - REACHOdpady

Tématická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci

Ochrana spotřebitele - vybrané oblasti I Spotřebitelský úvěr Ochrana spotřebitele - vybrané oblasti II

Řím II

Pracovní právo Směrnice o pracovní doběPrávo společností

Modernizace evropského práva společností 

Průmyslové emise Evropský systém obchodování s emisemiStátní podpory Modernizace pravidel pro státní podporyVolný pohyb služeb

Směrnice o službách na vnitřním trhu

Vymahatelnost práva

Nástroje pro řešení přeshraničních soudních sporů