Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kompletní katalog služeb naleznete zde


 

Europoslanci musí upozorňovat na rozdíly na vnitřním trhu

 

dsc_0050_1_132_2.jpgPraha, 17. března 2015

Zásadní nutností je rychlá komunikace v rámci projednávaných evropských iniciativ a důsledné prosazování pozic českého businessu v Evropském parlamentu, Takový byl hlavní společný jmenovatel diskusních vystoupení dnešního setkání zakladatelů CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU s českými členy Evropského parlamentu. Za klíčové návrhy, které budou europoslanci v tomto roce projednávat, identifikovali zástupci českých podnikatelů a zaměstnavatelů Energetickou unii a balíček k Jednotnému digitálnímu trhu.

 

Zakladatelé CEBRE, tedy Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, dnes vyzvali české europoslance k častějšímu upozorňování na nově vznikající překážky na vnitřním trhu, které se v poslední době objevují zejména v oblasti sociální ochrany v dopravě. „Západní iniciativy zaměřené na ochranu domácích podnikatelských subjektů mají snahu znevýhodnit východní podnikatele a vyřadit je z těchto trhů. Tento rostoucí protekcionismus a úpadek soudržnosti v EU jde opačným směrem než snahy Komise snižovat překážky na vnitřním trhu a zvýšit výkonnost evropské ekonomiky,“ zdůraznila Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR.

 

K Energetické unii Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR řekl: „Koncept Energetické unie tak, jak ho v únoru vyhlásila Evropská komise v balíčku dokumentů, považuji v zásadě za správný krok. Nicméně budoucí Energetická unie musí dobře vyvážit cíle bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelnosti při plném respektování principu subsidiarity. Dokončení vnitřního trhu s energií, bezpečnost dodávek a dopad na ceny energií a konkurenceschopnost považujeme za hlavní a nejdůležitější priority pro Energetickou unii.“

Setkání navázalo na loňskou debatu zakladatelů CEBRE s tehdejšími kandidáty do Evropského parlamentu. „Rok poté jsme se s europoslanci sešli proto, abychom zpřesnili zásady spolupráce a konkrétně stanovili způsob rychlé komunikace k projednávaným oblastem. Jde nám o získávání našich eventuálních názorů a připomínek ve spolupráci s našimi specialisty tak, aby se nám dařilo co nejvíce hájit zájmy českých podnikatelů a zaměstnavatelů, o které nám jde především,“ dodal Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

 


BROŽURA: „Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé“

 

brozura_4.jpgČeská podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

 

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

 

Brožura ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

Pro více informací k brožuře získáte na brussels@cebre.cz.

 

 

 


Zprávy

LEGISLATIVA EU: Parlament a Rada zahájily jednání o EFSI

24.04.2015 Evropský parlament a Rada včera zahájily jednání o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI). Cílem obou stran je, aby byl fond ... Více

STATISTIKA: Ve více než polovině regionů EU klesla nezaměstnanost

23.04.2015 Evropský statistický úřad Eurostat včera zveřejnil statistiku zaměřenou na míru nezaměstnanosti v regionech EU. Celkově byl v roce 2014 u ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: V Bruselu bylo otevřeno ukrajinské podnikatelské zastoupení

23.04.2015 Ukrajinská liga průmyslníků a podnikatelů (ULIE) otevřela 21. dubna své zastoupení v Bruselu, na kterém vystoupil také generální ředitel ... Více

FINANCE: Polsko přispěje 8 miliardami EUR do Evropského fondu pro strategické investice

22.04.2015 Evropská komise včera oznámila, že Polsko přispěje částkou 8 miliard eur do společného Evropského fondu pro strategické investice ... Více

LEGISLATIVA: Trialog k balíčku o ochranných známkách byl po dvou letech završen

22.04.2015 Evropská komise, Parlament a Rada se včera po jednáních trvajících dva roky předběžně dohodly na podobě nového reformního balíčku o ... Více

FINANCE: EIB schválila financování prvních 4 projektů z Junckerova investičního plánu

FINANCE: Komisař Hill odpovídal na chatu na otázky ohledně unie kapitálových trhů

STATISTIKA: V eurozóně i celé EU klesl v roce 2014 schodek veřejných financí, ale zvýšel se vládní dluh

FINANCE: Parlamentní výbory pro rozpočet a pro hospodářství a měnu podpořily EFSI, nesouhlasí ale se škrty v programech pro vědu a dopravu

LEGISLATIVA EU: Nová směrnice o konzulární ochraně posílí práva občanů EU ve třetích zemích

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Malé a střední podniky budou profitovat z uzavření TTIP

STATISTIKA: EU se přibližuje cílům strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání

VNĚJŠÍ VZTAHY EU: BUSINESSEUROPE jednalo o TTIP ve Washingtonu

STATISTIKA: Běžný účet EU28 je v přebytku 20,4 miliard eur

FINANCE: Členské státy přispějí do rozpočtu EU na rok 2015 méně