Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kompletní katalog služeb naleznete zde


Italský „nový začátek“  pro Evropu

 

 

V červenci 2014 začíná dvanácté předsednictví Itálie v Radě EU. Itálie vystřídala v čele Rady EU Řecko a zároveň tak zahájila osmnáctiměsíční předsednictví tria zemí Itálie-Lotyšsko-Lucembursko, které spolu sdílejí společný program. Tento program je rovněž klíčový pro priority jednotlivých předsednických zemí a zaměřuje se především na překonání hospodářské krize v Evropě, podporu hospodářského růstu a tvorbu nových pracovních míst.

                                 

Priority italského předsednictví

Priority byly představeny nově zvolenému Evropského parlamentu 2. července 2014 na jeho prvním plenárním zasedání ve Štrasburku. Patří mezi ně:

  • Zvýšení zaměstnanosti a hospodářský růst
  • Přiblížení Evropy občanům v oblasti demokracie, práv a svobod
  • Nové podněty pro zahraniční politiku EU

 

italian_presidency_1_2.png

Všechny priority a šestiměsíční program předsednictví naleznete zde.

Kalendář předsednictví naleznete zde.

 

Pro více informací neváhejte navštívit oficiální stránky předsednictví.

 

 

 


BROŽURA: „Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé“

 

brozura_4.jpgČeská podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

 

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

 

Brožura ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

Pro více informací k brožuře získáte na brussels@cebre.cz.

 

 

 


Zprávy

VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise zveřejnila hodnotící zprávu o neuplatňování zásady vzájemnosti v otázkách vízové politiky

21.10.2014

FINANCE: Komise zveřejnila pravidla pro výpočet příspěvků do fondů pro řešení krizí

21.10.2014 Evropská komise dnes přijala akt v přenesené pravomoci a předběžný návrh pro Evropskou radu, jejichž cílem je vypočítat výši ... Více

ENERGETIKA: Na summitu Rady by se měl projednávat i návrh na převod emisních povolenek

21.10.2014 Nejvyšší představitelé vlád 28 členských států EU se sejdou ve dnech 23. - 24. října 2014 v Bruselu na vrcholném zasedání, jehož ... Více

PODPORA PODNIKÁNÍ: Komise zveřejnila hodnotící zprávu týkající se mikrofinancovaní z programu Progress

20.10.2014 Evropská komise dnes vydala zprávu, podle které již přes 20 000 zájemců obdrželo půjčky z Evropského nástroje mikrofinancování ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Zástupci evropských a asijských podnikatelů vydali společné prohlášení vyzývající k prohloubení spolupráce

20.10.2014 Zástupci evropských a asijských podnikatelských organizací diskutovali u příležitosti Asijsko-evropského obchodního fóra konaného v ... Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Zpráva UEAPME potvrzuje zlepšující se situaci pro MSP

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: EU uzavřela se Singapurem smlouvu o volném obchodu

ZAJÍMAVOSTI: Komise vydala zprávu zabývající se přístupem k vysokoškolskému vzdělání

STATISTIKA: Přebytek obchodní bilance eurozóny byl za srpen více než 9 mld. EUR

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Turecko se připojilo do programu COSME

LEGISLATIVA EU: Členské státy podporují boj proti nehlášené práci

ENERGETIKA: Komise vydala zprávu o odolnosti evropského plynového systému

PODPORA PODNIKÁNÍ: BUSINESSEUROPE vydalo brožuru zabývající se ochranou duševního vlastnictví

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Obchodní propojení EU se zeměmi ASEM se zvětšuje

DOPRAVA: Evropští dopravci upozorňují na propad konkurenceschopnosti