Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kompletní katalog služeb naleznete zde


Italský „nový začátek“  pro Evropu

 

 

V červenci 2014 začíná dvanácté předsednictví Itálie v Radě EU. Itálie vystřídala v čele Rady EU Řecko a zároveň tak zahájila osmnáctiměsíční předsednictví tria zemí Itálie-Lotyšsko-Lucembursko, které spolu sdílejí společný program. Tento program je rovněž klíčový pro priority jednotlivých předsednických zemí a zaměřuje se především na překonání hospodářské krize v Evropě, podporu hospodářského růstu a tvorbu nových pracovních míst.

                                 

Priority italského předsednictví

Priority byly představeny nově zvolenému Evropského parlamentu 2. července 2014 na jeho prvním plenárním zasedání ve Štrasburku. Patří mezi ně:

  • Zvýšení zaměstnanosti a hospodářský růst
  • Přiblížení Evropy občanům v oblasti demokracie, práv a svobod
  • Nové podněty pro zahraniční politiku EU

 

italian_presidency_1_2.png

Všechny priority a šestiměsíční program předsednictví naleznete zde.

Kalendář předsednictví naleznete zde.

 

Pro více informací neváhejte navštívit oficiální stránky předsednictví.

 

 

 


BROŽURA: „Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé“

 

brozura_4.jpgČeská podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

 

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

 

Brožura ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

Pro více informací k brožuře získáte na brussels@cebre.cz.

 

 

 


Zprávy

DOPRAVA: Komise zveřejnila studii o inovativních řešeních financování v sektoru dopravy

30.10.2014 Evropská komise nedávno vydala studii, která obsahuje 10 doporučení, jak zajistit trvalé a efektivní financování v sektoru dopravy. Mezi ... Více

POZVÁNKA: Konference EUROCHAMBRES se zaměří na dovednosti a znalosti na regionální úrovni

30.10.2014 Asociace evropských průmyslových a obchodních komor EUROCHAMBRES pořádá 20. listopadu v Bruselu konferenci zaměřenou na předvídání a ... Více

PODPORA PODNIKÁNÍ: V říjnu došlo k nárůstu indikátoru ekonomického sentimentu

30.10.2014 Evropská komise dnes vydala zprávu, podle níž došlo po čtyřech měsících stagnace či poklesu k nárůstu indikátoru ekonomického ... Více

DOPRAVA: Komise zveřejnila návrh rozhodnutí vymezující stanovisko EU k návrhům změn některých dopravních předpisů OSN

29.10.2014 Návrh ROZHODNUTÍ(cs) Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat v rámci příslušných výborů Evropské hospodářské komise ... Více

LEGISLATIVA EU: Komise aktualizovala seznam zboží dvojího užití

29.10.2014 Evropská komise aktualizovala seznam zboží dvojího užití, tedy výrobků, softwaru a technologií běžně užívaných k civilním účelům, ... Více

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: EuroCommerce zdůraznilo důležitost efektivního fungování vnitřního trhu

PODPORA PODNIKÁNÍ: BUSINESSEUROPE adresovalo Evropské komisy 10 priorit zaměřených na podporu evropských firem

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Emise skleníkových plynů jsou v EU nejnižší od roku 1990

VNĚJŠÍ VZTAHY: Parlament schválil prodloužení bezcelního přístupu Ukrajiny na trh EU

FINANCE: Jedna z pěti evropských bank neuspěla ve stres testu ECB

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Předseda Parlamentu Schulz vítá záměr investovat 300 mld. EUR do oživení ekonomiky

STATISTIKA: Míra podnikatelských investic ve 2. čtvrteltí 2014 zůstává stabilní

ENERGETIKA: Rada schválila nový energeticko-klimatický rámec do roku 2030

STATISTIKA: Deficit veřejných financí mírně klesl v eurozóně i celé EU

ENERGETIKA: BUSINESSEUROPE vyjářilo obavy ohledně dopadu nového rámce 2030 na průmysl