Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
 
byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kompletní katalog služeb naleznete zde


Italský „nový začátek“  pro Evropu

 

V červenci 2014 začíná dvanácté předsednictví Itálie v Radě EU. Itálie vystřídala v čele Rady EU Řecko a zároveň tak zahájila osmnáctiměsíční předsednictví tria zemí Itálie-Lotyšsko-Lucembursko, které spolu sdílejí společný program. Tento program je rovněž klíčový pro priority jednotlivých předsednických zemí a zaměřuje se především na překonání hospodářské krize v Evropě, podporu hospodářského růstu a tvorbu nových pracovních míst.

                                 

Priority italského předsednictví

Priority byly představeny nově zvolenému Evropského parlamentu 2. července 2014 na jeho prvním plenárním zasedání ve Štrasburku. Patří mezi ně:

  • Zvýšení zaměstnanosti a hospodářský růst
  • Přiblížení Evropy občanům v oblasti demokracie, práv a svobod
  • Nové podněty pro zahraniční politiku EU

 

Všechny priority a šestiměsíční program předsednictví naleznete zde.

Kalendář předsednictví naleznete zde.

Pro více informací neváhejte navštívit oficiální stránky předsednictví.


BROŽURA: „Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé“

 

brozura_4.jpgČeská podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

 

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

 

Brožura ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

Pro více informací k brožuře získáte na brussels@cebre.cz.

 


Zprávy

PODPORA PODNIKÁNÍ: Komise zveřejnila výzvu k podávání návrhů se zaměřením na cloudové služby

20.08.2014 Evropská komise tento týden zveřejnila výzvu k předkládání návrhů s cílem zvýšit počet partnerů v projektech týkajících se ... Více

LEGISLATIVA EU: Komise zveřejnila brožuru o jednotném trhu

20.08.2014 Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby vydalo brožuru, která se zaměřuje na pokrok, který Evropská komise učinila ... Více

DOPRAVA:Komise vypsala výzvu k podávání návrhů s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu

23.07.2014 Evropská komise tento týden zveřejnila výzvu k předkládání návrhů s cílem podpořit bezpečnost silničního provozu, především s ... Více

PODPORA PODNIKÁNÍ: Poslanci Evropského parlamentu se vyjádřili k iniciativě 60 sekund pro podnikatele

22.07.2014 V první polovině července se na půdu Evropského parlamentu dostala iniciativa Asociace evropských obchodních a průmyslových komor ... Více

PODPORA PODNIKÁNÍ: Komise zve podnikatele na navazující misi pro růst do Číny

22.07.2014 Ve dnech 21. – 23. října 2014 se uskuteční další podnikatelská mise Evropské komise, tentokrát do Číny. Po misi pro růst, kterou ... Více

VÝZKUM A VÝVOJ: Vypsána další výzva k podávání návrhů v rámci Horizontu 2020

PODPORA PODNIKÁNÍ: Komise vypsala výzvu k podávání návrhů s cílem odstranit mezery na trhu práce

LEGISLATIVA EU: Proběhlo zasedání Evropské rady

PODPORA PODNIKÁNÍ: EUROCHAMBRES vydalo publikaci zaměřenou na priority pro období 2014-2019

LEGISLATIVA EU: EU podepsala dohody o přidružení s Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou

STATISTIKA: Indikátor podnikatelského klimatu v eurozóně zaznamenal pokles

LEGISLATIVA EU: Provádění specifických doporučení EU členskými státy je nedostatečné

STATISTIKA: Přebytek mezinárodního obchodu se službami se za posledních deset let téměř zčtyřnásobil

LEGISLATIVA EU: Komise se zasazuje o rychlejší a kvalitnější veřejné služby

LEGISLATIVA EU: Nové pokyny přibližují evropským podnikům cloudové služby