Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kompletní katalog služeb naleznete zde


Italský „nový začátek“  pro Evropu

 

 

V červenci 2014 začíná dvanácté předsednictví Itálie v Radě EU. Itálie vystřídala v čele Rady EU Řecko a zároveň tak zahájila osmnáctiměsíční předsednictví tria zemí Itálie-Lotyšsko-Lucembursko, které spolu sdílejí společný program. Tento program je rovněž klíčový pro priority jednotlivých předsednických zemí a zaměřuje se především na překonání hospodářské krize v Evropě, podporu hospodářského růstu a tvorbu nových pracovních míst.

                                 

Priority italského předsednictví

Priority byly představeny nově zvolenému Evropského parlamentu 2. července 2014 na jeho prvním plenárním zasedání ve Štrasburku. Patří mezi ně:

  • Zvýšení zaměstnanosti a hospodářský růst
  • Přiblížení Evropy občanům v oblasti demokracie, práv a svobod
  • Nové podněty pro zahraniční politiku EU

 

italian_presidency_1_2.png

Všechny priority a šestiměsíční program předsednictví naleznete zde.

Kalendář předsednictví naleznete zde.

 

Pro více informací neváhejte navštívit oficiální stránky předsednictví.

 

 

 


BROŽURA: „Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé“

 

brozura_4.jpgČeská podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

 

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

 

Brožura ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

Pro více informací k brožuře získáte na brussels@cebre.cz.

 

 

 


Zprávy

ENERGETIKA: Rada schválila nový energeticko-klimatický rámec do roku 2030

24.10.2014 Čelní představitelé EU se v noci na pátek dohodli během summitu Evropské rady na podobě nového klimaticko-energetického rámce do roku ... Více

STATISTIKA: Deficit veřejných financí mírně klesl v eurozóně i celé EU

24.10.2014 Evropský statistický úřad Eurostat dnes vydal statistiku, podle níž klesl v druhém čtvrtletí letošního roku deficit veřejných financí ... Více

ENERGETIKA: BUSINESSEUROPE vyjářilo obavy ohledně dopadu nového rámce 2030 na průmysl

24.10.2014 V reakci na schválení nového klimaticko-energetického balíčku do roku 2030 vyjádřil generální ředitel BUSINESSEUROPE Marcus J. Beyrer ... Více

LEGISLATIVA EU: Evropská tripartita zdůraznila nutnost zvýšení investic a vytváření pracovních míst

23.10.2014 Na dnešním jednání evropské tripartity se nejvyšší představitelé EU a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců shodli na tom, že je ... Více

STATISTIKA: Eurostat zveřejnil data týkající se poměru veřejného dluhu k HDP v EU

23.10.2014 Evropský statistický úřad Eurostat zveřejnil statistiku týkající se vládního dluhu eurozóny a EU, která ukazuje, že na konci druhého ... Více

PODPORA PODNIKÁNÍ: BUSINESSEUROPE vydalo svůj ekonomický výhled pro podzim 2014

LEGISLATIVA EU: Evropský parlament dnes schválil složení nové Komise

VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise zveřejnila hodnotící zprávu o neuplatňování zásady vzájemnosti v otázkách vízové politiky

FINANCE: Komise zveřejnila pravidla pro výpočet příspěvků do fondů pro řešení krizí

ENERGETIKA: Na summitu Rady by se měl projednávat i návrh na převod emisních povolenek

PODPORA PODNIKÁNÍ: Komise zveřejnila hodnotící zprávu týkající se mikrofinancovaní z programu Progress

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Zástupci evropských a asijských podnikatelů vydali společné prohlášení vyzývající k prohloubení spolupráce

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Zpráva UEAPME potvrzuje zlepšující se situaci pro MSP

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: EU uzavřela se Singapurem smlouvu o volném obchodu

ZAJÍMAVOSTI: Komise vydala zprávu zabývající se přístupem k vysokoškolskému vzdělání