Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kompletní katalog služeb naleznete zde


Lotyšské předsednictví

 

V lednu 2015 začalo historicky první předsednictví Lotyšska v Radě EU. Lotyšsko vystřídalo na předsednickém postu Itálii a zahájilo druhou část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojky Itálie – Lotyšsko – Lucembursko, které sdílejí společné priority, tj. zejména překonání hospodářské krize v Evropě, podpora hospodářského růstu a vytvoření nových pracovních míst.

 

Priority lotyšského předsednictví

Lotyšské předsednictví se zaměří na tyto priority:dy7glfpo_400x400_1_.png

  • Rozvoj konkurenceschopnosti evropského průmyslu a sektoru služeb
  • Vytvoření základny pro skutečnou digitální Evropu
  • Aktivní účast EU v globálních otázkách

 

 

Všechny priority a šestiměsíční program předsednictví naleznete zde.

Kalendář předsednictví naleznete zde.

Pro více informací neváhejte navštívit oficiální stránky předsednictví.

 


BROŽURA: „Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé“

 

brozura_4.jpgČeská podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

 

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

 

Brožura ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

Pro více informací k brožuře získáte na brussels@cebre.cz.

 

 

 


Zprávy

STATISTIKA: V prosinci 2014 došlo k dalšímu poklesu nezaměstnanosti v EU i eurozóně

30.01.2015 Evropský statistický úřad Eurostat dnes vydal zprávu o vývoji míry nezaměstnanosti v prosinci 2014. Ve srovnání s listopadem 2014 došlo k ... Více

LEGISLATIVA EU: Komise podala návrh na přijetí pravidel transparentnosti OSN pro ISDS

30.01.2015 Evropská komise podala 29. ledna návrh na přijetí pravidel transparentnosti OSN pro řešení sporů mezi investorem a státem (ISDS), která ... Více

ICT: Rada diskutovala o ochraně osobních údajů a jednotném digitálním trhu

30.01.2015 Komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví Věra Jourová dnes v Rize na tiskové konferenci u příležitosti ... Více

ICT: Komise chce reformu ochrany osobních údajů do konce roku

29.01.2015 Místopředseda Evropské komise zodpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip a komisařka pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a ... Více

FINANCE: Komise diskutovala o unii kapitálových trhů, zelená kniha vyjde v únoru

29.01.2015 Evropská komise odstartovala 28. ledna první orientační debatou v kolegiu komisařů projekt zaměřený na vytvoření unie kapitálových ... Více

ENERGETIKA: BUSINESSEUROPE podporují vytvoření integrované energetické unie

ICT: Lotyšské předsednictví zřejmě navrhlo změnu týkající se roamingových poplatků

ICT: Strategie jednotného digitálního trhu musí dbát i na kvalitu a diverzitu médií

STATISTIKA: Míra obchodních investic v EU téměř stabilní

LEGISLATIVA EU: Rada zveřejnila pozměněný návrh nařízení stanovujícího víceletý finanční rámec 2014 - 2020

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: UEAPME kritizuje vyřazení revize Aktu pro MSP z pracovního programu Komise

LEGISLATIVA EU: BUSINESSEUROPE zopakovalo své obavy spojené s přijetím daně z finančních transakcí

ICT: EHSV zveřejnilo své stanovisko týkající se digitální ekonomiky

FINANCE: EU odmítá odpuštění řeckého dluhu

FINANCE: BUSINESSEUROPE zdůraznilo, že plán ECB skupovat vládní dluhopisy nesmí vést ke snížení reformních snah členských států