Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii.

 


Příručka pro české firmy k projektům zahraniční spolupráce EU

 

CEBRE a Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s portálem businessinfo.cz připravili v červnu 2016 brožuru, která slouží jako příručka pro zájemce o zahraniční pomoc EU. Brožura vysvětluje jednotlivé programy a nástroje a poskytuje seznam oblastí podpory pro jednotlivé země. Brožura u každé země uvádí vybrané prioritní oblasti a informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Brožuru si můžete stáhnout zde.


Priority slovenského předsednictví v Radě EU

 

logo_slovenskeho_predsednictva.png Na začátku července 2016 převzala Slovenská republika své půlroční předsednictví v Radě EU a tím zahájila druhou část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojky Nizozemí – Slovensko – Malta. Priority slovenského předsednictví vycházejí ze tří vzájemně propojených zásad: dosažení hmatatelných výsledků, překonání roztříštěnosti a zaměření na občany. Během příštích 6 měsíců se předsednictví bude soustředit na čtyři klíčové oblasti:


- hospodářsky silná Evropa
- moderní jednotný trh
- udržitelná migrační a azylová politika
- globálně angažovaná Evropa


Více k prioritám slovenského předsednictví naleznete zde
Program předsednictví naleznete zdeZprávy

PODPORA MSP: Byrokracie brzdí využívání fondů EU

27.09.2016
Komise na vysoké úrovni pro otázky zjednodušení čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI) ... Více

ICT: Dopad digitálních technologií na velkoobchod

27.09.2016 OCHRANA SPOTŘEBITELE: Europoslanci diskutovali rizika a příležitosti velkých dat
27.09.2016
Členové výboru občanských svobod Evropského parlamentu včera na svém zasedání diskutovali způsob, jak získávat a nakládat s velkými ... Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: EIF podpoří maltské a slovenské podniky z EFSI fondu

26.09.2016 Evropský investiční fond (EIF) podepsal finanční dohody s maltskými a slovenskými bankami, které budou poskytovat výhodné půjčky pro ... Více

VNĚJŠÍ VZTAHY: Návrh Parlamentu by umožnil ukrajinským občanům pobyt v EU na 90 dní bez víz

26.09.2016 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Evropského parlamentu na svém dnešním zasedání podpořil návrh, který ... Více

TELEKOMUNIKACE: Poslanci Evropského parlamentu diskutovali návrh spravidlivého používání roam like at home

VEŘEJNÁ KONZULTACE: Předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy a vysílání pracovníků

OCHRANA SPOTŘEBITELE: V roce 2015 bylo na hranicích EU zadrženo více než 40 milionů padělků

VNITŘNÍ TRH: Privilegovaná ochrana domácích trhů odporuje principům Evropské unie

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Revoluční změna ve vztazích EU s Kubou

ZAJÍMAVOSTI: Předseda Juncker na dnešním plénu EHSV

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Zájmem EU by mělo být co nejrychleji uzavřít důležité obchodní dohody

ICT: Komise zveřejnila nová pravidla užívání roamingu

VNITŘNÍ TRH: Pokyny pro místní samosprávu v oblasti veřejné podpory

ZAJÍMAVOSTI: Politici by měli řešit práva pracovníků dlouhodobé péče