Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii.

 


Lucemburské předsednictví

 

V červenci 2015 začalo již dvanácté předsednictví Lucemburska v Radě EU. Lucembursko vystřídalo na předsednickém postu Lotyšsko a zahájilo třetí část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojky Itálie – Lotyšsko – Lucembursko, které sdílejí společné priority, mezi které patří zejména překonání hospodářské krize, podpora hospodářského růstu a vytvoření nových pracovních míst.

 presidence_en.png

Priority lucemburského předsednictví

 

Lucemburské předsednictví se zaměří na tyto priority:

  • Uvolnění investic pro růst a zaměstnanost
  • Prohloubení sociální dimenze EU
  • Správa migrace, propojenost svobody, spravedlnosti a bezpečnosti
  • Oživení vnitřního trhu zaměřením na jeho digitální dimenzi
  • Zasazení konkurenceschopnosti Evropy do globálního a transparentního rámce
  • Podpora udržitelného rozvoje        
  • Posílení postavení EU ve světě

 

Všechny priority a šestiměsíční program předsednictví naleznete zde 

Kalendář předsednictví naleznete zde.

Pro více informací neváhejte navštívit oficiální stránky předsednictví.


Zprávy

FINANCE: Parlament schválil návrh unijního rozpočtu na rok 2016

26.11.2015 Evropský parlament schválil na včerejším plenárním zasedání ve Štrasburku návrh unijního rozpočtu na rok 2016. Rozpočet má hodnotu ... Více

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Komise zveřejnila Roční analýzu růstu na rok 2016

26.11.2015 Evropská komise dnes zveřejnila Roční analýzu růstu na rok 2016, jež spolu s balíčkem dalších dokumentů zahajuje každoroční cyklus ... Více

FINANCE: Parlament a Rada odsouhlasily návrh na regulaci finančních indikátorů

25.11.2015 Evropská komise uvítala včerejší dohodu Evropského parlamentu a Rady ohledně regulace finančních indikátorů, jejíž pravidla navrhla ... Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: EUROCHAMBRES a nevládní organizace vyzývají EU k přijetí dohody o klimatu v Paříži

25.11.2015 V návaznosti na blížící se Klimatickou konferenci v Paříži (COP21) vydala Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES ... Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Parlament podpořil návrh na lepší poskytování informací při nákupu pojištění

25.11.2015 Evropský parlament včera odhlasoval zpřísnění pravidel pro prodejce pojištění, které zajistí, že zákazníci budou mít při nákupu ... Více

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: UEAPME vítá návrh Komise integrovat dlouhodobě nezaměstnané na trh práce

LEGISLATIVA EU: Komise navrhla nová opatření k posílení ochrany vkladů a dalšímu snížení bankovních rizik

STATISTIKA: Běžný účet EU28 byl v září v přebytku 15,9 miliard eur

DOPRAVA: Komise zveřejnila druhé vydání Srovnávacího přehledu o dopravě v EU

LEGISLATIVA EU: UEAPME se obává negativních dopadů změny značení energetické účinnosti výrobků

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: EuroCommerce vyzývá vlády členských států EU k přijetí konkrétních opatření pro vznik reálného jednotného trhu

ENERGETIKA: EU a další členové OECD se dohodli na obchodních opatřeních podporujících čistší energie

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: V Lucemburku proběhlo Evropské shromáždění malých a středních podniků

ENERGETIKA: Komise vydala první zprávu o stavu energetické unie

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: BUSINESSEUROPE a UEAPME žádají posílení politického rámce pro malé a střední podniky