Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kompletní katalog služeb naleznete zde


Italský „nový začátek“  pro Evropu

 

 

V červenci 2014 začíná dvanácté předsednictví Itálie v Radě EU. Itálie vystřídala v čele Rady EU Řecko a zároveň tak zahájila osmnáctiměsíční předsednictví tria zemí Itálie-Lotyšsko-Lucembursko, které spolu sdílejí společný program. Tento program je rovněž klíčový pro priority jednotlivých předsednických zemí a zaměřuje se především na překonání hospodářské krize v Evropě, podporu hospodářského růstu a tvorbu nových pracovních míst.

                                 

Priority italského předsednictví

Priority byly představeny nově zvolenému Evropského parlamentu 2. července 2014 na jeho prvním plenárním zasedání ve Štrasburku. Patří mezi ně:

  • Zvýšení zaměstnanosti a hospodářský růst
  • Přiblížení Evropy občanům v oblasti demokracie, práv a svobod
  • Nové podněty pro zahraniční politiku EU

 

italian_presidency_1_2.png

Všechny priority a šestiměsíční program předsednictví naleznete zde.

Kalendář předsednictví naleznete zde.

 

Pro více informací neváhejte navštívit oficiální stránky předsednictví.

 

 

 


BROŽURA: „Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé“

 

brozura_4.jpgČeská podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

 

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

 

Brožura ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

Pro více informací k brožuře získáte na brussels@cebre.cz.

 

 

 


Zprávy

PODPORA PODNIKÁNÍ: BUSINESSEUROPE představilo své priority týkající se jednotného trhu

19.12.2014 Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE vydala strategický dokument, v němž zdůrazňuje zásadní roli, kterou hraje dobře ... Více

DOPRAVA: Komise chce více využít digitální data pro zpřesnění informací o stavu dopravy

19.12.2014 Evropská komise včera přijala nová pravidla, která umožní řidiče v celé EU lépe informovat o situaci na silnicích v reálném čase. ... Více

STATISTIKA: Produkce ve stavebnictví se v říjnu zvýšila v eurozóně i celé EU

19.12.2014 Evropský statistický úřad EUROSTAT zveřejnil první odhady týkající se stavebnictví, podle kterého tento sektor v říjnu 2014 vzrostl ... Více

STATISTIKA: Důvěra obyvatel v EU stoupá, silnou podporu má i nová Komise

18.12.2014 Evropská komise dnes zveřejnila výsledky podzimního eurobarometru, který hodnotí důvěru občanů v EU a její vedení. Výsledky ukazují ... Více

STATISTIKA: Inflace v listopadu 2014 mírně klesla v eurozóně i EU28

18.12.2014 Evropský statistický úřad zveřejnil statistiku, podle níž zaznamenala inflace v eurozóně i v celé EU v listopadu 2014 oproti říjnu 2014 ... Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Evropské strategie růstu se musí přizpůsobit potřebám MSP

LEGISLATIVA EU: Komise přijala svůj pracovní program pro rok 2015

ICT: Juncker nastínil plán na vytvoření jednotného digitálního trhu

LEGISLATIVA EU: Komise zveřejnila návrh nařízení o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: BUSINESSEUROPE komentuje výsledky klimatické konference v Limě

ICT: Počet uživatelů internetu a cloudových služeb v EU výrazně stoupá

VÝZKUM A VÝVOJ: Evropská výzkumná rada rozdělila granty v celkové výši 458 mil. EUR

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Klimatická konference v Limě splnila očekávání EU jen částečně

STATISTIKA: V roce 2012 se hodinové mzdy v EU pohybovaly od 3,4 do 40,1 EUR

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Díky mediaci by firmy mohly ušetřit desítky miliard eur ročně