Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii.

 


Příručka pro české firmy k projektům zahraniční spolupráce EU

 

CEBRE a Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s portálem businessinfo.cz připravili v červnu 2016 brožuru, která slouží jako příručka pro zájemce o zahraniční pomoc EU. Brožura vysvětluje jednotlivé programy a nástroje a poskytuje seznam oblastí podpory pro jednotlivé země. Brožura u každé země uvádí vybrané prioritní oblasti a informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Brožuru si můžete stáhnout zde.


Priority slovenského předsednictví v Radě EU

 

logo_slovenskeho_predsednictva.png Na začátku července 2016 převzala Slovenská republika své půlroční předsednictví v Radě EU a tím zahájila druhou část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojky Nizozemí – Slovensko – Malta. Priority slovenského předsednictví vycházejí ze tří vzájemně propojených zásad: dosažení hmatatelných výsledků, překonání roztříštěnosti a zaměření na občany. Během příštích 6 měsíců se předsednictví bude soustředit na čtyři klíčové oblasti:


- hospodářsky silná Evropa
- moderní jednotný trh
- udržitelná migrační a azylová politika
- globálně angažovaná Evropa


Více k prioritám slovenského předsednictví naleznete zde
Program předsednictví naleznete zdeZprávy

EVROPSKÁ RADA: Rusko, Sýrie a CETA byly hlavními body na summitu v tomto týdnu

21.10.2016 Vedoucí představitelé členských států se setkali na summitu v Bruselu ve dnech 20. a 21. září. Zaměřili se na nelegální migraci a ... Více

ZAJÍMAVOSTI: Legislativní jízdní řád umožňuje sledovat vývoj v prioritních oblastech Komise

21.10.2016 Evropský parlament dnes spustil nový nástroj na sledování plnění priorit Evropské komise. Online nástroj s názvem „Legislativní ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: EuroCommerce podporuje dohodu CETA

21.10.2016 Evropský svaz obchodu EuroCommerce dnes před jednáním Evropské rady podpořil bezodkladné uzavření Komplexní hospodářské a obchodní ... Více

STUDIE: Podzimní ekonomický výhled očekává mírný růst

20.10.2016 Konfederace evropského podnikání BusinessEurope včera vydala svůj podzimní ekonomický výhled, který očekává pokračování mírného ... Více

PODPORA: Výzvy v rámci Erasmus+ 2017

20.10.2016 Evropská komise zveřejnila výzvy pro předkládání projektů v 2017 v rámci programu Erasmus + (Programu Evropské unie pro vzdělávání, ... Více

STATISTIKA: Výroba ve stavebnictví v srpnu 2016 klesla v eurozóně i celé EU

FINANCE: Členové Evropské fiskální rady

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Komise vyzývá k podpoře návrhů proti nekalému obchodu

ZAJÍMAVOSTI: Témata Evropské rady

DOPRAVA: 4. Železniční balíček – Rada přijala tři návrhy

ZAHRANIČNÍ VZTAHY: EU a země Východního partnerství se dohodly na spolupráci v oblasti klimatických změn

VNITŘNÍ TRH: Evropské komory požadují pilíř podnikatelských práv

VÝZKUM A VÝVOJ: Vědci z EU a USA budou spolupracovat v rámci Horizontu 2020

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Globální dohoda o snižování F-plynů podepsána

ZAHRANIČNÍ VZTAHY: Implementace Globální strategie EU