Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii.

 


Lucemburské předsednictví

 

V červenci 2015 začalo již dvanácté předsednictví Lucemburska v Radě EU. Lucembursko vystřídalo na předsednickém postu Lotyšsko a zahájilo třetí část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojky Itálie – Lotyšsko – Lucembursko, které sdílejí společné priority, mezi které patří zejména překonání hospodářské krize, podpora hospodářského růstu a vytvoření nových pracovních míst.

 presidence_en.png

Priority lucemburského předsednictví

 

Lucemburské předsednictví se zaměří na tyto priority:

  • Uvolnění investic pro růst a zaměstnanost
  • Prohloubení sociální dimenze EU
  • Správa migrace, propojenost svobody, spravedlnosti a bezpečnosti
  • Oživení vnitřního trhu zaměřením na jeho digitální dimenzi
  • Zasazení konkurenceschopnosti Evropy do globálního a transparentního rámce
  • Podpora udržitelného rozvoje        
  • Posílení postavení EU ve světě

 

Všechny priority a šestiměsíční program předsednictví naleznete zde 

Kalendář předsednictví naleznete zde.

Pro více informací neváhejte navštívit oficiální stránky předsednictví.


Zprávy

STATISTIKA: Míra obchodních investic se v eurozóně ve druhém čtvrtletí roku 2015 mírně zvýšila

12.10.2015 Evropský statistický úřad Eurostat dnes spolu s Evropskou centrální bankou ECB vydal zprávu týkající se míry obchodních investic ve ... Více

VNĚJŠÍ VZTAHY: EUROCHAMBRES vydalo poziční dokument k obnovené obchodní strategii EU

12.10.2015 Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES vydala poziční dokument týkající se obnovené obchodní strategie EU. V ... Více

DOPRAVA: Rada EU přijala obecný přístup k tržnímu pilíři čtvrtého železničního balíčku

09.10.2015 Rada EU přijala ve čtvrtek obecný přístup k tržnímu pilíři čtvrtého železničního balíčku, respektive ke dvěma návrhům ... Více

LEGISLATIVA EU: Parlament přijal návrh Komise na vytvoření bezpečnějších a inovativnějších platebních služeb

09.10.2015 Evropská komise uvítala přijetí revidované směrnice o platebních službách (Directive on Payment Services PSD2), kterou na svém plenárním ... Více

LEGISLATIVA EU: Parlament schválil nová opatření usnadňující přeshraniční vymáhání drobných pohledávek

08.10.2015 Díky změnám, které Evropský parlament ve středu odhlasoval, bude moci více občanů a malých a středních podniků využívat ... Více

VEŘEJNÁ KONZULTACE: Komise zahájila veřejnou konzultaci k novému návrhu společného konsolidovaného základu daně z příjmů

VNĚJŠÍ VZTAHY EU: BUSINESSEUROPE nabádá EU a USA k urychlené revizi dohody Safe Harbor

VEŘEJNÁ KONZULTACE: Komise spustila veřejnou konzultaci na téma budoucnosti partnerství EU se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku

VNĚJŠÍ VZTAHY EU: BUSINESSEUROPE vidí v nově uzavřené Transpacifické dohodě nový impuls pro vyjednávání EU s Japonskem a USA

VNĚJŠÍ VZTAHY EU: ELAN Network pořádá Evropsko-Latinskoamerické fórum na téma obchod a inovace v oblasti biotechnologií

DANĚ: Komise vítá jednomyslný souhlas členských států EU k automatické výměně informací o přeshraničních daňových rozhodnutích

STATISTIKA: Objem maloobchodu zůstal v srpnu jak v eurozóně, tak v celé EU stabilní

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: EU ratifikovala dohodu WTO o usnadnění obchodu

STATISTIKA: Index cen průmyslových výrobců poklesl v srpnu o 0,8% v eurozóně a o 0,9% v celé EU

ENERGETIKA: BUSINESSEUROPE podporuje systém EU pro obchodování s emisními povolenkami