Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 

byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kompletní katalog služeb naleznete zde


  Český byznys přijetí TTIP podporuje

 

15. května 2015, Praha Nejvýznamnější české organizace zaměstnavatelů a podnikatelů – Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR - ve svém společném stanovisku podpořily přijetí Dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Apelují v něm na české členy Evropského parlamentu, aby podpořili TTIP a pomohli zabránit průtahům v jednání o přijetí dohody, která by se měla stát nástrojem posílení konkurenceschopnosti EU. Stanovisko bylo prezentováno při diskusi s českými členy Evropského parlamentu, která se uskutečnila 15. května v Evropském domě v Praze.

 

Nejvyšší představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, zakladatelé České podnikatelské reprezentace při EU – CEBRE, představili 15. května 2015 při diskusi v Praze českým členům Evropského parlamentu společné stanovisko, které požaduje, aby byla v případě TTIP úspěšně a bez průtahů završena jednání o této komplexní a ambiciózní dohodě. Součástí diskuse zakladatelů CEBRE s českými členy v Evropském parlamentu byly přínosy a dopady dohody na tuzemský byznys, zejména pak na malé a střední podniky. Podle zástupců českého byznysu by v dohodě měly být dodrženy zásady reciprocity v rámci jednotlivých odvětví a nemělo by docházet k tomu, aby jedno odvětví z TTIP profitovalo na úkor odvětví jiného. Současně upozorňují na to, aby se k vybraným oblastem jako je zemědělství a potravinářství při vyjednávání přistupovalo opatrně.

 

„Téměř třetina evropských exportérů považuje USA za svůj prioritní trh. Je proto naprosto nezbytné, aby došlo k dokončení dohody o TTIP a tím byla posílena konkurenceschopnost Evropské unie a Spojených států. EU i USA v poslední dekádě v globální soutěži spíše relativně ztrácejí a jejich dominance světové ekonomice postupně klesá. TTIP se tak může stát nástrojem, který tento trend zastaví a zvrátí díky spojení sil obou stran. Hlavní přínos budoucí dohody vidíme v odstranění netarifních překážek, jejichž existence je pro rozvoj vzájemného obchodu a investic tíživější než bariéry tarifní,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

 

Jednání zakladatelů CEBRE s europoslanci je dalším příspěvkem do série diskuzí v rámci vyjednávání o smlouvě TTIP. „Smlouva je ve stádiu příprav a konfederace smlouvu vítá, protože bude v zásadě prospěšná pro průmysl v ČR. Nemělo by přitom ale docházet k tomu, aby jedno odvětví díky smlouvě TTIP profitovalo na úkor odvětví jiného,“ uvedl Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Podle jeho názoru TTIP v případě, že bude dobře dojednán, otevře významný trh evropským a potažmo i českým výrobkům. Nicméně odvětví, které si určitě zaslouží citlivější přístup je oblast zemědělství a potravinářství. Nedořešenou problematikou je levný americký břidličný plyn; KZPS ČR je tedy z pohledu malých a středních podniků opatrně optimistická za předpokladu, že nedojde k narušení suverenity jednotlivých členských zemí EU implementací amerických právních norem a to zvláště na podnikové úrovni a nebudou odvětví, která budou dohodou znevýhodněna na úkor odvětví jiných.

 

Tisková zpráva ke stažení zde.

Společné stanovisko českých podnikatelských a zaměstnavatelských organizací k TTIP ke stažení zde.

 

 

foto_1_upravena_1.jpgfoto_2_upravena_2.jpg


Zprávy

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Komise oznámila spuštění nástroje pro MSP v rámci Východního partnerství

22.05.2015 Evropská komise včera oznámila spuštění nástroje pro malé a střední podniky v rámci Východního partnerství. EU na tento nástroj ... Více

LEGISLATIVA EU: Parlament podpořil přísnější pravidla pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu

21.05.2015 Členové Evropského parlamentu včera schválili nová pravidla pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu v EU, což je ... Více

DOPRAVA: Komise rozhodla, že minimální mzda v Německu omezuje volný pohyb služeb a zboží

20.05.2015 Evropská komise dnes zasláním formálního dopisu Německu zahájila řízení o porušení smlouvy v souvislosti s aplikací německé ... Více

STATISTIKA: Inflace se v dubnu 2015 mírně zvýšila

20.05.2015 Evropský statistický úřad Eurostat včera zveřejnil statistiku, podle níž zaznamenala inflace v eurozóně v dubnu 2015 mírný nárůst. ... Více

STATISTIKA: Produkce ve stavebnictví se v březnu zvýšila v eurozóně i v celé EU

20.05.2015 Evropský statistický úřad Eurostat zveřejnil první odhady vývoje produkce ve stavebnictví, podle kterých tento sektor v březnu 2015 ... Více

STATISTIKA: Mezinárodní obchod se zbožím meziročně vzrostl jak v eurozóně, tak v celé EU

VNĚJŠÍ VZTAHY: BUSINESSEUROPE vydalo doporučení ke kapitole o udržitelnosti v rámci TTIP

LEGISLATIVA EU: Komise představila balíček pro lepší regulaci

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: V roce 2014 došlo ke snížení emisí ze zařízení v systému EU ETS

ENERGETIKA: Šefčovič ve středu zahájí road show po členských státech týkající se energetické unie

FINANCE: Stanovování sazeb na finančních trzích bude transparentnější

DOPRAVA: BUSINESSEUROPE vyzývá k dosažení shody ohledně 4. železničního balíčku

STATISTIKA: Průmyslová produkce v březnu klesla v eurozóně a zůstala stabilní v EU28

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Firemní kultura by neměla být upravena evropskou legislativou

STATISTIKA: V prvním čtvrtletí 2015 byl v eurozóně i EU28 zaznamenán nárůst HDP o 0,4%