Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kompletní katalog služeb naleznete zde


Italský „nový začátek“  pro Evropu

 

 

V červenci 2014 začíná dvanácté předsednictví Itálie v Radě EU. Itálie vystřídala v čele Rady EU Řecko a zároveň tak zahájila osmnáctiměsíční předsednictví tria zemí Itálie-Lotyšsko-Lucembursko, které spolu sdílejí společný program. Tento program je rovněž klíčový pro priority jednotlivých předsednických zemí a zaměřuje se především na překonání hospodářské krize v Evropě, podporu hospodářského růstu a tvorbu nových pracovních míst.

                                 

Priority italského předsednictví

Priority byly představeny nově zvolenému Evropského parlamentu 2. července 2014 na jeho prvním plenárním zasedání ve Štrasburku. Patří mezi ně:

  • Zvýšení zaměstnanosti a hospodářský růst
  • Přiblížení Evropy občanům v oblasti demokracie, práv a svobod
  • Nové podněty pro zahraniční politiku EU

 

italian_presidency_1_2.png

Všechny priority a šestiměsíční program předsednictví naleznete zde.

Kalendář předsednictví naleznete zde.

 

Pro více informací neváhejte navštívit oficiální stránky předsednictví.

 

 

 


BROŽURA: „Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé“

 

brozura_4.jpgČeská podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

 

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

 

Brožura ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

Pro více informací k brožuře získáte na brussels@cebre.cz.

 

 

 


Zprávy

PODPORA PODNIKÁNÍ: BUSINESSEUROPE žádá co nejrychlejší odstranění investičních bariér v EU

21.11.2014 Prezidentka Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE Emma Marcegaglia dnes na setkání prezidentů členských svazů BUSINESSEUROPE v ... Více

FINANCE: Komise příští týden představí svůj 300 miliardový investiční plán

21.11.2014 Evropská komise představí nadcházející týden svůj 300 miliardový investiční balíček. Očekává se přitom, že bude tento program ... Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: EU je blízko schválení návrhu na snížení používání plastových tašek

21.11.2014 EU je díky neformální dohodě uzavřené 17. listopadu mezi italským předsednictvím a Evropským parlamentem a potvrzené 21. listopadu ... Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: MSP by se měly více účastnit sociálního dialogu

20.11.2014 Regionální přístup k sociálnímu dialogu v průmyslových malých a středních podnicích (RASDI) - projekt financovaný skrze Program ... Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: EUROCHAMBRES a Výbor regionů budou spolupracovat na snížení nezaměstnanosti a podpoře podnikání

20.11.2014 Vrcholní představitelé Výboru regionů a Evropské asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES se dnes na konferenci na téma ... Více

LEGISLATIVA EU: Komise slibuje větší transparentnost v oblasti lobbingu a vyjednávání TTIP

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Komisařka pro obchod Cecilia Malmstrom zdůraznila nutnost uzavření obchodní dohody s USA

STATISTIKA: V září došlo v EU k poklesu výroby ve stavebnictví

ENERGETIKA: Šefčovič zdůraznil důležitost spolupráce se středomořskými státy v oblasti energetiky

FINANCE: Komise zveřejnila zprávu o vnější činnosti EIB uskutečněné v rámci rozpočtové záruky v roce 2013

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Mezinárodní obchod se zbožím meziročně vzrostl jak v eurozóně, tak v celé EU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Zpráva Evropské komise upozorňuje na rostoucí počet obchodních bariér

FINANCE: Evropské firmy podporují jasná pravidla týkající se korporátních daní

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: EU by měla podpořit alternativní způsoby financování MSP

POZVÁNKA: Podpora přístupu EU k čínským programům na podporu výzkumu a inovací