Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii.

 


PRŮZKUM – PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE


Přinášíme vám možnost upozornit na existující překážky, se kterými se české podniky při přeshraniční poskytování služeb v Evropské unii potýkají, a potřebu tyto překážky eliminovat. Analyzované výsledky průzkumu budou sloužit jako vstup českého byznysu do veřejné konzultace Evropské komise zaměřené na eliminaci bariér při poskytování služeb napříč EU.

 

Vyjádřete svůj názor prostřednictvím průzkumu !Zprávy

PRŮMYSL: Komise zavádí licence na dovoz ocelářských výrobků do EU

29.04.2016 Evropská komise dnes zavedla systém dohledu nad importem ocelářských výrobků do EU. Mechanismus by měl pomoci přečkat evropskému ... Více

CLA: Nová celní pravidla EU od 1. května

29.04.2016 V neděli 1. května vstoupí v platnost nová celní pravidla, jejichž cílem je bojovat proti nelegálnímu a padělanému zboží. ... Více

VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise navrhla dokončit jednání o tzv. Umbrella Agreement

29.04.2016 Evropská komise dnes navrhla podepsat a tím dovršit jednání o tzv. Umbrella Agreement, tedy dohodě o přenosu osobních údajů mezi EU a USA ... Více

STATISTIKA: Dubnová inflace v eurozóně by mohla činit -0,2 %

29.04.2016

Dle Evropského statistického úřadu se pro duben očekává roční inflace v eurozóně ve výši -0,2 %. Jedná se o ... Více


DOPRAVA: Parlament schválil technický pilíř 4. železničního balíčku

28.04.2016 Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil tzv. technický pilíř 4. železničního balíčku, který by měl snížit ... Více

STATISTIKA: Příjem domácností v posledním kvartálu 2015 mírně vzrostl

ROZPOČET EU: Europoslanci schválili rozpočtové absolutorium za rok 2014

DIGITÁLNÍ AGENDA: Návrh regulace online platforem

STUDIE: Snižování nákladů a překážek pro podnikatele na Jednotném trhu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Parlamentní výbor pro životní prostředí schválil nová pravidla pro emise nesilničních pojízdných strojů

ZAJÍMAVOSTI: Komise schválila ochranu zeměpisného označení Levický slad

FINANCE: Neformální ECOFIN byl o boji proti podvodům v oblasti DPH

STATISTIKA: Zaměstnanost v EU byla v loňském roce nad 70 %

INOVACE: V EU bylo loni předloženo 90 tisíc žádostí na ochranu obchodní známky

FINANCE: Komise hodnotí pokrok v dosahování Unie kapitálových trhů