Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii.

 


Lucemburské předsednictví

 

V červenci 2015 začalo již dvanácté předsednictví Lucemburska v Radě EU. Lucembursko vystřídalo na předsednickém postu Lotyšsko a zahájilo třetí část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojky Itálie – Lotyšsko – Lucembursko, které sdílejí společné priority, mezi které patří zejména překonání hospodářské krize, podpora hospodářského růstu a vytvoření nových pracovních míst.

 presidence_en.png

Priority lucemburského předsednictví

 

Lucemburské předsednictví se zaměří na tyto priority:

  • Uvolnění investic pro růst a zaměstnanost
  • Prohloubení sociální dimenze EU
  • Správa migrace, propojenost svobody, spravedlnosti a bezpečnosti
  • Oživení vnitřního trhu zaměřením na jeho digitální dimenzi
  • Zasazení konkurenceschopnosti Evropy do globálního a transparentního rámce
  • Podpora udržitelného rozvoje        
  • Posílení postavení EU ve světě

 

Všechny priority a šestiměsíční program předsednictví naleznete zde 

Kalendář předsednictví naleznete zde.

Pro více informací neváhejte navštívit oficiální stránky předsednictví.


Zprávy

Aktuální seznam projektů financovaných z fondů vnější spolupráce EU

31.08.2015

VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise vypsala tendr na rámcovou smlouvu v oblasti rozvojové spolupráce

27.08.2015 Zakázka: Kolektivní rámcová smlouva na krátkodobé smlouvy pro hodnocení, komunikaci a organizaci akcí v oblasti rozvojové spolupráce. ... Více

STATISTIKA: Míra nezaměstnanosti v eurozóně i v EU28 byla v červnu stabilní

31.07.2015 Evropský statistický úřad Eurostat dnes vydal výsledky statistiky týkající se míry nezaměstnanosti v eurozóně a celé EU. Z výsledků ... Více

VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise zveřejnila další dokumenty k vyjednávání TTIP

31.07.2015 Evropská komise dnes zveřejnila zprávu z posledního, již 10. kola vyjednávání Transatlantického obchodního a investičního partnerství ... Více

LEGISLATIVA EU: Evropská centrální banka není spokojená s mírou konvergence eurozóny

30.07.2015 Evropská centrální banka (ECB) zveřejnila ve středu 29. července ve svém bulletinu zprávu, která ukazuje na nedostatek konvergence u ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: TTIP by mohlo v oblasti automotive přinést až 18 miliard eur ročně

STATISTIKA: Reálný příjem domácností na obyvatele vzrostl jak v eurozóně, tak i v EU28

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Celní systém EU bude jednodušší

VEŘEJNÁ KONZULTACE: UEAPME se zapojilo do konzultace o oběhovém hospodářství

FINANCE: Schodek veřejných financí se za první kvartál 2015 v eurozóně mírně snížil

VEŘEJNÉ KONZULTACE EU: Komise zveřejňila souhrnnou zprávu o veřejné konzultaci týkající se endokrinních disruptorů

FINANCE: Komise schválila investiční podporu na výstavbu továrny na pneumatiky v Žatci

STATISTIKA: V eurozóně i celé EU vzrostl poměr veřejného dluhu k HDP

DOPRAVA: Komise chce do infrastrukturních projektů přilákat až 30 miliard eur

STATISTIKA: Běžný účet EU28 je v přebytku 13 miliard eur