Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kompletní katalog služeb naleznete zde


Italský „nový začátek“  pro Evropu

 

 

V červenci 2014 začíná dvanácté předsednictví Itálie v Radě EU. Itálie vystřídala v čele Rady EU Řecko a zároveň tak zahájila osmnáctiměsíční předsednictví tria zemí Itálie-Lotyšsko-Lucembursko, které spolu sdílejí společný program. Tento program je rovněž klíčový pro priority jednotlivých předsednických zemí a zaměřuje se především na překonání hospodářské krize v Evropě, podporu hospodářského růstu a tvorbu nových pracovních míst.

                                 

Priority italského předsednictví

Priority byly představeny nově zvolenému Evropského parlamentu 2. července 2014 na jeho prvním plenárním zasedání ve Štrasburku. Patří mezi ně:

  • Zvýšení zaměstnanosti a hospodářský růst
  • Přiblížení Evropy občanům v oblasti demokracie, práv a svobod
  • Nové podněty pro zahraniční politiku EU

 

italian_presidency_1_2.png

Všechny priority a šestiměsíční program předsednictví naleznete zde.

Kalendář předsednictví naleznete zde.

 

Pro více informací neváhejte navštívit oficiální stránky předsednictví.

 

 

 


BROŽURA: „Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé“

 

brozura_4.jpgČeská podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

 

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

 

Brožura ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

Pro více informací k brožuře získáte na brussels@cebre.cz.

 

 

 


Zprávy

STATISTIKA: V EU se vytváří téměř čtvrtina celosvětového HDP

19.09.2014 Evropský statistický úřad Eurostat dnes vydal přehled nazvaný "EU ve světě", v němž je Evropská unie jako celek porovnávána s ... Více

VNĚJŠÍ VZTAHY: Turecko vyjádřilo snahu přiblížit se EU

19.09.2014 Během včerejšího dne vydala turecká vláda prohlášení, v němž dala jasně najevo svou snahu přiblížit se EU. Dokument s návrhem ... Více

STATISTIKA: Meziroční míra inflace v srpnu beze změn

19.09.2014 Podle údajů Evropského statistického úřadu, které byly dnes zveřejněné, se roční míra inflace v eurozóně ani v celé EU v srpnu ... Více

VNĚJŠÍ VZTAHY: V říjnu proběhne podnikatelské setkání mezi EU a Tureckem

18.09.2014 23. října proběhne v Istanbulu za účasti komisaře pro podniky a průmyslu Nelli Ferociho obchodní setkání mezi zástupci podniků z EU a ... Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Komise zveřejnila seznam prvních 155 firem, které získají finační podporu z Horizontu 2020

18.09.2014 Evropská komise dnes zveřejnila seznam 155 malých a středních podniků (MSP), které budou moci jako první využívat finanční podporu 3 ... Více

STUDIE: Společná zpráva EU a OECD zdůrazňuje klíčové kroky pro zacelení budoucích mezer na trhu práce

PODPORA PODNIKÁNÍ: Komise odstartovala další kolo výzev do programu FIWARE Accelerator

PRŮMYSL: BUSINESSEUROPE zdůrazňuje význam konkurenceschopnosti pro EU

PODPORA PODNIKÁNÍ: Komise zve podnikatele na další misi pro růst na Kapverdy

STATISTIKA: Mzdové náklady v rámci EU vzrostly o 1,2%

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Komise pořádá workshop o bezpečném užívání chemikálií v MSP

STATISTIKA: Přebytek obchodní bilance EU vzrostl v červenci oproti minulému roku o 3,2 mld. EUR

LEGISLATIVA EU: BUSINESSEUROPE vydalo poziční dokument týkající se evropského sociálního dialogu

VNĚJŠÍ VZTAHY: EU posiluje sankce vůči Rusku

STATISTIKA: Zaměstnanost v EU se v druhém kvartálu mírně zvýšila