Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kompletní katalog služeb naleznete zde


 

Europoslanci musí upozorňovat na rozdíly na vnitřním trhu

 

dsc_0050_1_132_2.jpgPraha, 17. března 2015

Zásadní nutností je rychlá komunikace v rámci projednávaných evropských iniciativ a důsledné prosazování pozic českého businessu v Evropském parlamentu, Takový byl hlavní společný jmenovatel diskusních vystoupení dnešního setkání zakladatelů CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU s českými členy Evropského parlamentu. Za klíčové návrhy, které budou europoslanci v tomto roce projednávat, identifikovali zástupci českých podnikatelů a zaměstnavatelů Energetickou unii a balíček k Jednotnému digitálnímu trhu.

 

Zakladatelé CEBRE, tedy Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, dnes vyzvali české europoslance k častějšímu upozorňování na nově vznikající překážky na vnitřním trhu, které se v poslední době objevují zejména v oblasti sociální ochrany v dopravě. „Západní iniciativy zaměřené na ochranu domácích podnikatelských subjektů mají snahu znevýhodnit východní podnikatele a vyřadit je z těchto trhů. Tento rostoucí protekcionismus a úpadek soudržnosti v EU jde opačným směrem než snahy Komise snižovat překážky na vnitřním trhu a zvýšit výkonnost evropské ekonomiky,“ zdůraznila Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR.

 

K Energetické unii Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR řekl: „Koncept Energetické unie tak, jak ho v únoru vyhlásila Evropská komise v balíčku dokumentů, považuji v zásadě za správný krok. Nicméně budoucí Energetická unie musí dobře vyvážit cíle bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelnosti při plném respektování principu subsidiarity. Dokončení vnitřního trhu s energií, bezpečnost dodávek a dopad na ceny energií a konkurenceschopnost považujeme za hlavní a nejdůležitější priority pro Energetickou unii.“

Setkání navázalo na loňskou debatu zakladatelů CEBRE s tehdejšími kandidáty do Evropského parlamentu. „Rok poté jsme se s europoslanci sešli proto, abychom zpřesnili zásady spolupráce a konkrétně stanovili způsob rychlé komunikace k projednávaným oblastem. Jde nám o získávání našich eventuálních názorů a připomínek ve spolupráci s našimi specialisty tak, aby se nám dařilo co nejvíce hájit zájmy českých podnikatelů a zaměstnavatelů, o které nám jde především,“ dodal Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

 


BROŽURA: „Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé“

 

brozura_4.jpgČeská podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

 

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

 

Brožura ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

Pro více informací k brožuře získáte na brussels@cebre.cz.

 

 

 


Zprávy

STATISTIKA: Průměrné hodinové mzdové náklady se v EU pohybují od 3,8 do 40,3 eur

30.03.2015 Evropský statistický úřad EUROSTAT dnes zveřejnil statistiku týkající se průměrných hodinových mzdových nákladů v EU za rok 2014. ... Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: UEAPME vítá investiční plán, klíčová ale bude implementace

30.03.2015 Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků UEAPME se zúčastnila spolu s Evropskou odborovou konfederací ETUC setkání ... Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Nová směrnice o cestovních balíčcích je pro malé hotely nevýhodná

27.03.2015 V úterý 24. března pořádala Meziparlamentní skupina pro malé a střední podniky Evropského parlamentu (SME Intergroup) pracovní snídani, ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Komise vyvrací 10 mýtů o TTIP

27.03.2015 Evropská komise vydala 26. března brožuru zabývající se deseti nejčastějšími mýty spojenými s Transatlantickým obchodním a ... Více

VÝZKUM A VÝVOJ: Politické vs. vědecké cíle: Čeho by měl program pro financování výzkumu Horizont 2020 dosáhnout?

26.03.2015 V úterý 24. března 2015 pořádala asociace Helmholtz workshop s názvem „Politické vs. vědecké cíle: Čeho by měl program pro ... Více

FINANCE: Podle Parlamentu čerpala Komise prostředky za rok 2013 v souladu s pravidly

DOPRAVA: Ministři dopravy V4 budou spolupracovat na rozvoji transevropských sítí

POZVÁNKA: Další sektorový seminář na téma zemědělství, rozvoj venkova a potravinová bezpečnost se koná v červnu

DOPRAVA: Komise dnes zveřejnila statistiku o bezpečnosti na vozovkách v EU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: TTIP v Parlamentu řeší 15 výborů, brzy bude dostupná většina jejich stanovisek

OCHRANA SPOTŘEBITELE: V roce 2014 se na vnitřní trh EU snažilo dostat téměř 2500 nebezpečných výrobků

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Sociální partneři musí společně pracovat na podpoře konkurenceschopnosti EU

ENERGETIKA: Evropská rada podpořila návrh energetické unie

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Komise zveřejnila páté vydání přehledu obchodních a investičních bariér

ENERGETIKA: Podle Parlamentu se musí energetická unie zaměřit na zvýšení účinnosti a diverzifikaci zdrojů