Bývalí asistenti CEBRE

 

Ivona Oľhová, Policy and Project Officer

(září - únor 2017)

ivona_2.jpgIvona je čerstvou absolventkou magisterského oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. V rámci dalšího vzdělání vystudovala také obor Jihovýchodoevropská studia na Univerzitě Karlově v Praze. Jako součást své teritoriální specializace absolvovala roční výzkumní pobyt na Universität Konstanz v Německu a také i studijní pobyt v chorvatském Záhřebu. Ve své diplomové práci se zaměřila na problematiku nacionalizmu ve státech bývalé Jugoslávie. Praxi získala jako stážistka na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky v sekci pro mezinárodní energetickou spolupráci. Plynně mluví anglicky, německy a srbochorvatsky a ve volnem čase se začala věnovat studiu francouzštiny.

 

 

 


Sylva Eretová, Project and Policy Manager

(červenec - leden 2016)

sylva.jpg

Sylva v současné době studuje magisterský obor Evropská studia na Aarhus University v Dánsku. Bakalářský titul získala z oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. Během bakalářského studia absolvovala jeden akademický rok na University of Tampere ve Finsku, kde se věnovala politologii. Pracovní zkušenosti nabyla díky stážím absolvovaným ve Spojeném království a Španělsku. Sylva plynně hovoří anglicky a španělsky. Dále také ovládá francouzský jazyk a má pasivní znalost finského a dánského jazyka. 

 

 

 

 

 


Karel Štros, Policy Manager

(červenec - prosinec 2016)

 

karel_stros_3_1.jpgKarel je čerstvým absolventem bakalářského studia oboru Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve své bakalářské práci se zaměřil na diferenciaci regionů Visegrádské skupiny v kontextu Evropské unie. Během studia se zúčastnil letních škol odborného německého jazyka v Poděbradech a Kolíně nad Rýnem. Pracovní zkušenosti získal během stáží v ČSOB a Hospodářské komoře ČR, kde působil na zahraničním odboru. V budoucnu by se chtěl věnovat evropské problematice.  

 

 


 

Michaela Hnízdilová, Policy Manager

(únor - červenec 2016)

 

michaela_1.JPG

Michaela nedávno vystudovala bakalářský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní Univerzitě v Praze. Během svého bakalářského studia se zúčastnila několika mezinárodních konferencí, kde získala řadu odborných zkušeností. Absolvovala také jeden semestr na Ghent University v Belgii v rámci programu Erasmus. Po ukončení stáže v CEBRE by ráda pokračovala v magisterském studiu, zaměřeném na evropskou politiku a právo.

 

                    

 

 

 

 

 


 

 

Andrea Hrubá, PR a Office Manager

(září 2015 - únor 2016)

 

154_1_1.jpg

Andrea v současné době studuje magisterský program v oboru Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde také úspěšně vystudovala bakalářský program. Vedle svého hlavního oboru dnes rovněž studuje vedlejší specializaci Evropská ekonomická integrace. Svůj zájem o dění v Evropské unii potvrzuje absolvováním stáže na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v odboru Politik EU a tématem diplomové práce Obchod zemí EU s Ruskem před a po zavedení sankcí. Během svého studia pracovala rovněž v privátním sektoru, a to na pozici marketingový specialista v České exportní agentuře v Praze.   

 

 

 

 


 

Jakub Dozbaba, Project and Policy Manager
(září 2015 - únor 2016)

 

jakub.jpg

Jakub je studentem posledního ročníku magisterského oboru Právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během svého studia získal řadu odborných zkušeností. Před započetím stáže v CEBRE působil jako právní asistent v advokátní kanceláři. O mezinárodní právo a evropskou politiku se zajímá dlouhodobě, což potvrzuje i volbou tématu své diplomové práce na Katedře mezinárodního práva.                   


 

 

 

 

 

 


 

betka_1.jpgAlžběta Recová, Policy Manager

(červenec 2015 - prosinec 2015)

 

Alžběta je studentkou posledního ročníku magisterského oboru Právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rozvoji znalosti angličtiny se věnovala během svého pobytu ve Velké Británii v letech 2009-2013 kde absolvovala řadu pracovních i studijních pobytů. Plynně ovládá angličtinu, španělštinu a domluví se i několika dalšími světovými jazyky. O národní i evropskou politiku a právo se zajímá dlouhodobě, což potvrzuje zejména svou účastí v grantových projektech a na mezinárodních konferencích. 

 

 

 

 

 


 

 

153_1_3.jpgTereza Sommernitzová, Project and Policy Manager
(březen 2015 - srpen 2015)

 

Tereza v současné době studuje magisterský program v oboru Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde ve stejném oboru úspěšně absolvovala i bakalářský program. Vedle svého hlavního oboru dnes studuje v rámci magisterského programu i vedlejší specializaci s názvem Diplomatická praxe. Během svého studia pracovala na pozici recepční ve firmě Ford Motor Company v Praze, absolvovala čtyřměsíční stáž na politickém úseku Stálé mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě a účastnila se modelů OSN v Německu a Maďarsku.

 

 

 


 

 

bara_6.jpg Barbora Mančíková, PR and Office manager

 (březen 2015 - srpen 2015)

 

Barbora je studentkou anglického magisterského oboru International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě v Praze. Bakalářský obor vystudovala v oboru Mezinárodní obchod na stejné univerzitě. V její bakalářské práci se zabývala humanitární pomocí Světové banky v rozvojových zemích. O danou problematiku se zajímá dodnes, minulý rok se stala členkou Amnesty International.  Během bakalářského oboru absolvovala studijní pobyt v Portugalsku a po závěrečných státních zkouškách pracovala ve firmě Bohemia EU Planners, Ltd. v Bruselu.  

 

 

 


medailon_foto_2.png

 Mgr. Vladimír Mráz, Policy Manager

(leden 2015 - červenec 2015)

 

Vladimír je absolventem magisterského oboru Mezinárodní vztahy a Evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. Obchodní a obecné angličtině se věnoval během svého pobytu v Kanadě v roce 2008 a v letech 2012 a 2013 strávil jeden rok studia diplomacie a politiky v Portugalsku na Lisabonské univerzitě. Plynně ovládá angličtinu, portugalštinu a domluví se i několika dalšími světovými jazyky. O národní i evropskou politiku se zajímá dlouhodobě. Ve své diplomové práci se věnoval analýze portugalského politického systému a vládnutí v této zemi od roku 2002. Mezi obory jemu blízké patří např. zemědělská politika Evropské Unie nebo témata spojená s portugalsky či španělsky mluvícími zeměmi.

 

 

 


  159_1_1.jpg

Bronislava Vráželová, asistentka CzechTrade 

(březen 2015 - květen 2015)

 

Bronislava je studentkou pátého ročníku Mezinárodních vztahů Fakulty Sociálních Studií Masarykovy Univerzity v Brně. Bakalářský titul získala z oboru Mezinárodní vztahy a Evropská studia. V roce 2012 strávila 5 měsíců studiem práva na Univerzidad de Zaragoza ve Španělsku. Během svého studia absolvovala stáž v Amnesty International a v zastoupení ČR při OSN, OBSE a jiných mezinárodních organizacích ve Vídni. V roce 2014 vedla sekci Exkurze pod Studentskou Sekcí Politologického Ústavu Masarykovy Univerzity, pod kterou organizovala třídenní exkurzi do mezinárodních organizací se sídlem ve Vídni. Od roku 2014 je rovněž redaktorkou akademického časopisu Global Politics. 

 

 

 

 


154_1.jpgMgr. Martin Komárek, PR and Office Manager

(září 2014 - únor 2015)

Martin vystudoval bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, který zakončil bakalářskou prací zabývající se problematikou krize multikulturalismu v Nizozemsku. Magisterské studium oboru Asijská studia a mezinárodní vztahy absolvoval na Metropolitní univerzitě Praha a své studium ukončil diplomovou prací zabývající se politickým vlivem islámu v Indonésii.  Praxi získal jako stážista v závodě mladoboleslavské automobilky Škoda Auto a.s., kde pracoval na oddělení managementu kvality a výroby vozu, v kanceláři specializující se na otázky licenční výroby vozů v Číně. Zajímá se o oblast politické marketingové komunikace, lobbingu, perspektivy obchodních vztahů především mezi EU a Asií a o problematiku integrace etnických menšin v Evropě.

 

 

 

 

 


   

153_1.jpgKlára Balounová, Project and Policy Manager

(září 2014 - únor 2015)


 

Klára v současné době studuje dva magisterské programy v oboru Evropská integrace na Vysoké škole ekonomické v Praze a v oboru Bezpečnostně strategická studia na Policejní akademii České republiky. Na obou vysokých školách získala také bakalářské tituly v oborech Mezinárodní vztahy – diplomacie a Bezpečnostně právní studia. Během studia se věnovala práci ve výzkumné agentuře STEM/MARK na pozici Computer-Assisted Personal Interviewer. Již čtvrtým rokem absolvuje několikaměsíční stáž v německé firmě Dr. Meindl u. Partner Verrechnungsstelle GmbH v Norimberku.

 

 

 

 

 

 

 


 

126_1_4.jpgMahulena Drakselová, Policy Manager

(srpen 2014 - prosinec 2014)

Mahulena v současné době studuje magisterský program v oboru Mezinárodní a evropské vztahy na univerzitě v Linköpingu ve Švédsku. Bakalářský titul získala na Metropolitní univerzitě Praha v tomtéž oboru. Během bakalářského studia také absolvovala jeden semestr na univerzitě ve Švédsku v rámci programu Erasmus. Zaměřuje se především na bezpečností politiku a evropskou integraci. Praxi získala jako asistentka v Producentském centru Českého rozhlasu a v Atriu na Žižkově. Ve volném čase se věnuje studiu cizích jazyků, například švédštiny.

 

 

 

 

 

 


 

140_1_3.jpgJana Radová, Policy Manager (září 2012 - leden 2013); zástupce CEBRE v Praze (leden 2013 - červen 2014) 

 

Jana Radová je studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze, hlavní specializace Mezinárodní obchod a vedlejší specializace Projektový management. Ve studiích se zaměřuje na oblast mezinárodního obchodu, ekonomie a projektového managementu. V průběhu studia získala praxi mimo jiné jako smluvní specialistka ve společnosti 02 Telefónica, jako projektová koordinátorka v marketingové společnosti Advenio, jako obchodní koordinátorka v mezinárodní obchodní společnosti Trade Concept, ve které zprostředkovávala obchod mezi asijským a evropským regionem, a ve společnosti Škoda Auto a.s. V současné době se Jana účastní jednání pracovních skupin na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. V CEBRE nejdříve absolvovala stáž v bruselské kanceláři, v současné době zastupuje CEBRE v Praze.

 

 

 

 

 

 


 

146_1_1.jpgLucie Svitáková, PR and Office Manager

(Brusel, březen 2014 - srpen 2014)

 

Lucie v současné době studuje magisterský program v oboru Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v tomtéž oboru úspěšně absolvovala také bakalářský program. V průběhu studia se blíže zaměřila na oblast obchodních jednání a protokolu či na tematiku rozvojové pomoci. Proto také vyzkoušela studium méně tradičních jazyků, jako je čínština. Pracovala v realitní kaceláři a ve volném čase se věnuje studiu znakové řeči, doučování či organizaci letních táborů.

 

 

 

 

 

 


 

bara_3.jpgMgr. Barbora Blažková, Project and Policy Manager

(Brusel, březen 2014 - srpen 2014)

 

Barbora vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Během svého studia absolvovala roční studijní pobyt na Právnické fakultě univerzity Jean François Champollion - Albi ve Francii.V průběhu studia získala praxi v advokátní a notářské kanceláři v Praze. Po absolvování vysoké školy působila rok na oddělení agend EU legislativního odboru Ministerstva dopravy České republiky. Dále absolvovala řadu studijních pobytů ve Velké Británii.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

126_1.jpgŠárka Bittenglová, Policy Manager

(Brusel, únor 2014 - červenec 2014)

 

Šárka studuje magisterský program Právo a právní věda na Fakultě právnické ZČU v Plzni, kde zároveň působí jako pomocný vědecký pracovník na katedře mezinárodního práva, přičemž se zaměřuje zejména na mezinárodní trestní právo a humanitární právo. Taktéž se zajímá o ochranu spotřebitele a nekalou soutěž. Během studia absolvovala kurz „Comparative Legal Studies – Enforcement of Justice“ (Mezinárodní letní jazyková škola v Plzni). Dále absolvovala stáž v advokátní kanceláři. Mezi její další pracovní zkušenosti patří např. každoroční organizace česko-německých letních dětských táborů.

 

 

 

 

 

 


 

134_1.jpgMgr. Petr Martinec, Project and Policy Manager

(Brusel, září 2013 - únor 2014)

 

Petr vystudoval magisterský studijní program Mezinárodní vztahy a Evropská studia na Metropolitní Univerzitě Praha. V bakalářském stupni vystudoval politologii. Absolvoval roční studium na Universitě Saint-Louis v Bruselu. V průběhu studia působil dva roky jako asistent poslance PS PČR v rámci Zahraničního výboru a Výboru pro evropské záležitosti a absolvoval krátkou stáž v kanceláři europoslance v Evropském parlamentu. Oblastí jeho odborného zájmu je zahraniční politika EU a institucionální rámec evropské integrace.

 

 

 

adel.jpg

 

Mgr. Adéla Dvořáková, PR and Office Manager

(Brusel, září 2013 - únor 2014)

 

Adéla vystudovala obor Mediální komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a v současnosti se věnuje studiu magisterského oboru Evropská integrace na Vysoké škole ekonomické, kde rovněž úspěšně absolvovala bakalářský program Mezinárodní obchod. Absolvovala roční studijní pobyt v USA. Během studia získala praxi především v oblasti event managementu a interní komunikace, konkrétně na pozici Specialista komunikace ve společnosti RWE GasNet. Dále absolvovala například pracovní stáž ve společnosti ŠKODA AUTO či v mezinárodním pojišťovacím koncernu Vienna Insurance Group ve Vídni. Svůj odborný zájem soustředí na energetickou politiku EU.

 

 

 

 

 


peta.JPG

Petra Weselá, Policy Manager

(Brusel, srpen 2013 - leden 2014)

 

Petra Weselá vystudovala bakalářský i magisterský program Mezinárodní studia - diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze a v současné době dokončuje obor Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha. Svůj odborný zájem soustředí na mezinárodní politické a obchodní vztahy, v současné době zejména v souvislosti s Čínou. Petra absolvovala řadu studijních pobytů - v Nizozemí, Německu, USA nebo na Tchaj-wanu.

 

 

 

 

 

 

 tom.JPGTomáš Havelka, Project and Policy Manager 

(Brusel, březen 2013 - srpen 2013)

 

Tomáš Havelka je studentem magisterského oboru Politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a již dříve úspěšně ukončil tamější právnickou fakultu. Absolvoval také studijní pobyt na Katholieke Universiteit v Lovani. Během studia absolvoval stáže na českých zastupitelských úřadech a spoluzakládal neziskovou organizaci podporující povědomí o příležitostech nabízených Evropskou unií pro mladé. Zároveň je juniorním analytikem v jednom z nejprestižnějších českých think tanků.

 

 

 

 

 

 


aneta_1.jpg

 

Aneta Toboříková, PR a Office manager
(Brusel, březen 2013 - červenec 2013)

 

Aneta je studentkou magisterského studijního programu Mezinárodní politika a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V průběhu studia absolvovala stáž na Českém zastupitelském úřadě v Kazachstánu, kde pracovala jako asistentka velvyslance. Mezi ostatní pracovní zkušenosti patří praxe v dobročinných organizacích, na dětském táboře a výuka anglického jazyka a matematiky.

 

 

 

 

 

 


verca_1.jpg

 

Veronika Smělá, Policy Manager

(Brusel, únor 2013 - červenec 2013)

 

Veronika studuje magisterský program na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, kde také absolvovala bakaláře v oboru Diplomacie. Současně se podílí na organizaci Pražského studentského summitu; dalších simulovaných jednání se také ráda účastní. Kromě Evropy neskrývá zájem o Japonsko - jeho kultuře, jazyku, historii i současnému hospodářství se věnuje především ve volném čase.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

96_1_6.jpgIng. Martin Sládek, asistent v Praze

(Praha, říjen 2012 - únor 2013)

 

Martin vystudoval magisterský studijní program na České zemědělské univerzitě v Praze. V CEBRE působil na pozici asistenta v Praze od října 2012 do února 2013. Současně pracuje pro Českou inspekci životního prostředí v oddělení odpadového hospodářství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ver_obr_3.jpg

 

Veronika Jermanová, Project and Policy Manager

(Brusel září 2012 - únor 2013)

 

Veronika Jermanová v září úspěšně zakončila magisterské studium International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě v Praze. Během studia absolvovala stáže v Bruselu v lobbingové organizaci a na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Mimo těchto aktivit během studia zároveň pracovala v jedné z nejrozsáhlejších advokátních kanceláří a podílela se na překladu knihy o biomechanice, dále doučovala angličtinu. Veronika pracovala v kanceláři v Bruselu od září 2012 do února 2013.

 

 

 

 

 


102_1_1.jpg

 

Kristýna Burešová, PR and Office Manager

(Brusel září 2012 - únor 2013)

 

Kristýna je studentkou posledního ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V průběhu studia se zúčastnila kurzu Legal English na Mezinárodní letní jazykové škole Západočeské univerzity v Plzni. Dále absolvovala kurzy General Intensive English na školách v Australském Sydney a na Maltě. Rovněž při studiu pracovala v advokátní kanceláři.

 

 

 

 

 

 

 


 

hudec_jakub_2.JPGJakub Hudec, asistent v Praze

(Brusel: duben 2012 - srpen 2012), (Praha: září 2012)

 

Jakub v únoru 2012 ukončil studium magisterského oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha, kde obhájil diplomovou práci na téma: Regulace lobbingu v EU – Srovnání regulací u evropských institucí s přístupem na federální úrovni USA. Absolvoval také studijní pobyt v rámci programu ERASMUS na univerzitě Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou, kde studoval obor European studies. Při studiu pracoval na několika administrativních pozicích a působil také jako překladatel a lektor anglického jazyka. Od dubna do srpna 2012 absolvoval stáž v bruselské kanceláři CEBRE a během září 2012 pracoval jako asistent v Praze.

 

 

 

 

 

 


 

100_1.JPGIng. Ladislav Kučera, Policy manager

(Brusel: duben 2012 - srpen 2012)
 

Vystudoval magisterský program Odpady a jejich využití na České zemědělské univerzitě v Praze, kde dále pokračuje v doktorském programu Energetika. Během studia každoročně vyjížděl na pobyty do USA a také absolvoval stáž na Ministerstvu průmyslu a obchodu - odbor integrované prevence. Před nástupem do CEBRE pracoval v České inspekci životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství, dále působí jako environmentální poradce. V CEBRE působil od dubna do srpna 2012.


 

 

 

 

 

 

 


 

102_1.JPGMgr. Iva Stříbrská, PR a Office manager

(Brusel: květen 2012 - srpen 2012)

 

Iva vystudovala magisterský obor Mediální Studia a bakalářský obor Marketingová komunikace a PR, oba na Karlově univerzitě v Praze. Během studia strávila tři roky jako projektová manažerka ve Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Mimo jiné pracovala také jako koordinátorka časopisu Czech Focus v oddělení mezinárodního marketingu agentury CzechInvest a byla součástí letního výběrového projektu Karlovy univerzity a University of Misssouri, zaměřeného na Film Experience Marketing. Po ukončení studia působila jako PR manažerka nejposlouchanější rozhlasové stanice v ČR, Rádia Impuls, kde rovněž moderovala odpolední vysílání. V CEBRE působila od května do srpna 2012.

 

 

 

 

 

 


 

96_1_4.jpgMartin Půlpán, asistent v Praze

(Brusel: leden 2009- červen 2009), (Praha: září 2009-leden 2010, říjen 2010-srpen 2012)

Martin studoval na Universitě Hradec Králové, obor politologie a politické vědy. Nyní student čtvrtého ročníku Metropolitní Univerzity Praha, absolvoval jeden semestr na nejstarší maďarské universitě v Debrecenu v rámci programu Erasmus. Více jak rok také studijně i pracovně pobýval ve Velké Británii. Od ledna do června 2009 absolvoval stáž v bruselské kanceláři CEBRE, od září 2009 do ledna 2010 a od října 2010 do srpna 2012 pracoval pro CEBRE v Praze.

  
Partnerské weby