Archív zpráv

JEDNOTNÝ TRH: Evropský trh dronů již za dva roky


SESAR dnes představil návrh, jak by mohly být používány drony v nízké letecké úrovni, a to bezpečným a k prostředí příznivým způsobem. Toto prostředí zahrnuje výšku do 150 metrů. Od roku 2019 by EU měla mít pravidla pro registraci dronů a operátorů dronů, jejich elektronickou identifikaci a geografické vymezení. Evropská agentura pro leteckou bezpečnost nyní připravuje ve spolupráci s členskými státy a průmyslem celoevropská pravidla, která budou implementovat nařízení pro leteckou bezpečnost. O nařízení nyní jedná Evropský parlament a Rada. Komise bude také financovat projekty zaměřené na integraci dronů do leteckého systému. V neposlední řadě zřídí expertní skupinu pro další vývoj evropské politiky dronů.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Průmysl