Publikace a tiskové zprávy

Nepřímé podpoře ANO, přímé podpoře NE!


                                                                                                             

Liberalizace mezinárodního obchodu je součástí řešení hospodářské krize. Ochranná opatření mohou krizi naopak zhoršit a vytvořit další bariéry bránící světovému obchodu. Proto je nutné pop1050561.jpgkračovat v odstraňování technických překážek, vedení konstruktivního dialogu s ostatními ekonomickými celky a ochraně duševního vlastnictví a průmyslových práv, shodli se účastníci debaty pořádané 4. února CEBRE s agenturou CzechTrade v Evropském domě v Praze.

 

 

Zamezit vytváření dalších restriktivních opatření a využít krize ke zlepšení kvality výrobků, investic do inovací, vzdělávání a lepší správě věcí veřejných jsou hesla, která zazněla také 3. února na konferenci pořádané Českým předsednictvím v Praze. Evropská komise při této příležitosti představila výsledky studie věnované vývoji konkurenceschopnosti EU v mezinárodním obchodě za léta 1995-2005. Poukázala na pozitivní přínos rozšíření EU a výbornou pozici evropských výrobků na světových trzích.

 

Dosáhnout dokončení mnohostranné liberalizace obchodu tzv. Rozvojového kola z Dohá a dále pokračovat ve vyjednávání o dohodách o volném pohybu s Jižní Koreou, Indií a vedení dialogu s Čínou, stejně jako ochrana průmyslových práv a odstraňování technických bariér jsou priority českého předsednictví společně s Evropskou komisí, shodly se na debatě CEBRE Patricie Brennerová z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s Marlene Rosemary Madsen z Evropské komise. Společné úsilí evropských institucí s členskými státy a prohloubení spolupráce v teritoriích mimo EU je způsobem, jak stanovených priorit dosáhnout.

 

Konkurence na globálních trzích klade vysoké nároky na kvalitu výrobků vyžadující investice do inovací, marketingu a nových technologií. “Cestou podpory inovací a lepší ekonomickou diplomacií, za čimž vidím zejména pružné poskytování asistence exportérům v prvotní fázi přístupu na trhy třetích zemí, lze účinně přispět procesu odstraňování bariér rozvoje jejich aktivit na trzích mimo EU,” řekl generální ředitel agentury CzechTrade Ivan Jukl. „Užší spolupráce s Evropskou komisí a lepší využívání jejích nástrojů a informací prostřednictvím CEBRE je naším cílem pro následující období“, zdůraznil Jukl. CEBRE je na tuto roli připraveno. “Je schopno upozornit na nevyužívané kapacity, nové iniciativy Evropské komise a zapojit podnikatele do přípravy legislativy v oblasti mezinárodního obchodu“. Větší pozornost a propagaci si například zaslouží databáze MADB skrývající cenné informace,” dodává Alena Vlačihová z CEBRE. 

 

“Přímá podpora jednotlivých vlád – na rozdíl od podpory nepřímé, není řešením krize. Světoví podnikatelé podporují rychlé dokončení vyjednávacího kola z Dohá, zůstávají však skeptičtí k jeho výsledkům,” upozornil Jaromír Drábek, předseda české pobočky Mezinárodní obchodní komory ICC. 

 

“Pro volný obchod bez bariér a jeho potřebný růst je nezbytnou podmínkou lepší regulace a reforma evropské politiky ochrany obchodu k tomu, aby se stala moderním a účinným nástrojem zohledňujícím zájmy obchodu a možnosti dovozu zboží do EU”, řekl Michal Ševera, více-prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Na závěr Ševera pozval účastníky na konferenci k přímému prodeji, která se uskuteční v Praze dne 11. února v hotelu Jalta v 10.00 hod.

 

 

Debata CEBRE - České podnikatelské reprezentace ČR při EU se uskutečnila ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade 5. února na Zastoupení Evropské komise v Praze.

 

 

Pro další informace nahlédněte na www.cebre.cz/cz/docs/liberalizace-obchodu nebo kontaktujte ředitele CEBRE Michala Kaderu; tel: +32 2 2139 450, Fax: +32 2 2139 451, E-mail: cebre.europe@mail.be.

 

Tisková zpráva


< Publikace a tiskové zprávy       < Tiskové zprávy