Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (4.-10.9.2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí povedou členové Průmyslového výboru Evropského parlamentu rozpravu na téma evropský elektronický průkaz služeb a podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů.
 • Poslanci Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP budou v pondělí diskutovat mj. o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích.
 • Estonské předsednictví pořádá v pondělí a úterý konferenci věnovanou evropskému právu obchodních společností a správě a řízení společností.
 • V EHSV se schází studijní skupina na téma přístup na mezinárodní trh silniční nákladní přepravy zboží a k povolání podnikatele v silniční dopravě.
 • V úterý projedná Poslanecká sněmovna PČR vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížské dohody a dohody mezi EU a Kanadou (CETA).
 • Evropská komise ve středu projedná a schválí celou řadu dokumentů týkajících se migrace a bezpečnosti EU. Dále povede orientační debatu o obchodní politice EU v kontextu reflexního dokumentu o "využívání globalizace“ a stanoviska Evropského soudního dvora.
 • Estonské předsednictví zahájí ve středu třídenní konferenci věnovanou ochraně osobních údajů.
 • V pátek pořádá CEBRE v Praze setkání zakladatelů CEBRE s poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu.

 

 

Pondělí 4. září

 • V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu, 03. - 05. 09. 2017, Tallinn, Zvláštní výbor pro zemědělství, 3. – 5. 9. 2017, Tallinn, Politický a bezpečnostní výbor (PSC), Poradci/Atašé pro zemědělství, Skupina přátel předsednictví, Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci, Horizontální pracovní skupina na kybernetické otázky, Politicko-vojenská skupina (PMG), Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM), Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ), Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM), Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí, Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí, Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB), Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV), Pracovní skupina pro pojištění, Pracovní skupina pro pozemní dopravu, Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci, Pracovní skupina pro sociální otázky, Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN), Pracovní skupina pro sport, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG), Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina pro výzkum, Pracovní skupina pro životní prostředí, Pracovní skupina radů pro finanční věci, Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX), Rozpočtový výbor, Skupina Nicolaidis
 • V rámci estonského předsednictví proběhne následující akce: 21. konference o evropském právu obchodních společností a správě a řízení společností, 3. – 5. 9. 2017, Tallinn
 • V EP proběhne schůze Podvýboru pro lidská práva, program: výměna názorů s Peterem Sørensenem, vedoucím delegace Evropské unie v Úřadu OSN a v dalších mezinárodních organizacích v Ženevě, na téma nedávných a nadcházejících zasedání HRC; rozprava o informacích ESVČ o nejnovějším dialogu mezi EU a Ukrajinou o lidských právech
 • V EP proběhne schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: výměna názorů: Pracovní cesta výboru CONT do Maďarska, Seminář na téma „Provádění společných ustanovení o strukturálních fondech a zemědělském, sociálním a rybářském fondu v praxi s ohledem na jejich účinnost”, Neveřejná schůze koordinátorů, Workshop o společném ustanovení o strukturálních, zemědělských, sociálních a rybářských fondech v praxi
 • V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016; Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku; Boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře vytváření pracovních míst a růstu
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci evropského elektronického průkazu služeb; Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb; Energetická účinnost; Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů
 • V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Rozpravy o Akčním plánu pro retailové finanční služby, Regulaci profesionálních služeb a potřeby jejich reformy, Rozšíření pravomocí vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v elektronických komunikacích, Zvyšování bezpečnosti vozidel
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání, program: Výměna názorů s Komisí na téma modernizace vzdělávání v EU; Rozpravy: Informace ze schůze monitorovací skupiny pro Brexit; Zpětná vazba z třístranných jednání o audiovizuálních mediálních službách (neveřejné)
 • V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: Rozpravy: Zpráva o občanství EU za rok 2017; Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU; Strategie EU – Afrika; Návrh o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením; Výměna názorů s Dimitrisem Avramopoulosem, evropským komisařem pro migraci, vnitřní věci o občanství a Krumem Garkovem, ředitelem agentury eu-LISA o pokroku směrem k interoperabilitě informačních systémů EU
 • V EP proběhne schůze Výboru pro ústavní záležitosti, program: Rozprava: Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie
 • V EP proběhne schůze Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, program: Seminář o "vyšší účasti žen na trhu práce" organizovaný tematickou sekcí C
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne následující akce: TEN/636 – 2. schůze studijní skupiny – Přístup na mezinárodní trh silniční nákladní přepravy zboží a k povolání podnikatele v silniční dopravě (revize)
 • Jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Informace pro vládu ČR o východiscích pro budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 - Hlavní teze ČR při vyjednávání SZP po roce 2020

 

Úterý 5. září

 • V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu, 03. - 05. 09. 2017, Tallinn, Zvláštní výbor pro zemědělství, 3. – 5. 9. 2017, Tallinn, Skupina ANTICI, Atašé ve finančních službách, Skupina přátel předsednictví, Vojenský výbor Evropské unie (EUMC), Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT), Pracovní skupina pro azyl, Pracovní skupina pro celní unii (CUG), Pracovní skupina pro energetiku, Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik, Pracovní skupina pro leteckou dopravu, Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí, Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV), Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, Pracovní skupina pro sociální otázky, Pracovní skupina pro strukturální opatření, Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost, Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina pro životní prostředí, Výbor pro vzdělávání
 • V rámci estonského předsednictví proběhne následující akce: 21. konference o evropském právu obchodních společností a správě a řízení společností, 3. – 5. 9. 2017, Tallinn
 • V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: Zasedání předsednictví specializované sekce „Jednotný trh, výroba a spotřeba“, REX/486 – Klíčová úloha obchodu a investic při plnění a provádění cílů udržitelného rozvoje – 2. schůze studijní skupiny a slyšení, REX/494 – Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě – slyšení a 1. schůze studijní skupiny, Schůze specializované sekce „Jednotný trh, výroba a spotřeba“ / diskuse o brexitu, Informační návštěva „Gewerkschaftsschule Tirol1“, REX/494 – Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě – slyšení a 1. schůze studijní skupiny, CCMI/154 – 1. schůze studijní skupiny – Program rozvoje evropského obranného průmyslu (žádost o vypracování stanoviska), REX/486 – Klíčová úloha obchodu a investic při plnění a provádění cílů udržitelného rozvoje – 2. schůze studijní skupiny a slyšení
 • Schůze Poslanecké sněmovny, body s evropskou tématikou: Vládní návrhy k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda - druhé čtení; Vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou, Evropskou unií a jejími členskými státy; Vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru

 

Středa 6. září

 • V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí - Gymnich, 6. – 8. 9. 2017, Tallinn, Neformální zasedání Rozpočtového výboru, 6. – 8. 9. 2017, Tallinn, COREPER (ART. 50), Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM), Výbor pro finanční služby (FSC), Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice), COREPER II., Politicko-vojenská skupina (PMG), Pracovní skupina pro Afriku (COAFR), Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI), Pracovní skupina pro azyl, Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění, Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM), Pracovní skupina pro mládež, Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV), Pracovní skupina pro sociální otázky, Pracovní skupina pro statistiku, Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost, Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní, Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP),
 • V rámci estonského předsednictví proběhne následující akce: Konference o vývoji ochrany osobních údajů (Implementace reformy ochrany osobních údajů), 6. – 8. 9. 2017, Tartu
 • Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Migrační agenda a bezpečnostní unie, Zpráva o přesídlení a znovu usídlení, Zpráva o zavádění evropské hraniční a pobřežní stráže, Zpráva o pokroku dosaženém mezi EU a Tureckem, Zpráva o rámcovém partnerství pro migraci, Zpráva o pokroku v oblasti bezpečnosti Unie; Orientační debata o obchodní politice EU po reflexním dokumentu o "využívání globalizace "a Singapurské stanovisko Evropského soudního dvora
 •  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: TEN/643 – schůze studijní skupiny „Čistá, konkurenceschopná a propojená mobilita pro všechny“, SOC/563 – Financování organizací občanské společnosti ze strany EU – 2. schůze a slyšení, Schůze specializované sekce „Jednotný trh, výroba a spotřeba“ / diskuse o brexitu, Koordinační setkání pro dopravní politiku EÚ, ECO/440 – Osobní penzijní produkt EU – 1. schůze studijní skupiny, TEN (schůze předsednictva)

Čtvrtek 7. září

 • V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí - Gymnich, 6. - 8. 9. 2017, Tallinn, Neformální zasedání Rozpočtového výboru, 6. – 8. 9. 2017, Tallinn, Atašé ve finančních službách, Skupina MERTENS, Pracovní skupina právníků-lingvistů, Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM), Pracovní skupina pro energetiku, Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – na vysoké úrovni, Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb, Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí, Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí, Pracovní skupina pro mládež, Pracovní skupina pro nešíření, Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB), Pracovní skupina pro pozemní dopravu, Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci, Pracovní skupina pro sociální otázky, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG), Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST), Pracovní skupina pro životní prostředí, Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX), Skupina Nicolaidis
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující konference o Vývoji ochrany osobních údajů (Implementace reformy ochrany osobních údajů), 6. – 8. 9. 2017, Tartu a konference o Aktuálních problémech evropského daňového práva
 •  V EP proběhne schůze Výboru pro mezinárodní obchod, program: Workshop o Ruských a EU sankcích: ekonomické a obchodní dopady, jejich dodržování a další postup
 • V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: Rozpravy: Mezinárodní správa oceánů; Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů; Výměna názorů s generálním ředitelem GŘ MOVE panem Hololeiem; vystoupení výkonného ředitele agentury EMSA pana Myllyho
 • V EP proběhne schůze Výboru pro regionální rozvoj, program: Rozpravy: Provádění makro regionálních strategií EU; Evropský sbor solidarity; Výměna názorů: Konkurenceschopnost v regionech s nízkými příjmy a nízkým růstem; Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody; Výměna názorů s Ladislavem Balkem z Evropského účetního dvora na téma dohody o partnerství; výměna názorů s Marcem Lemaitrem z Evropské komise na téma inteligentní specializace a současného stavu provádění programů politiky soudržnosti na léta 2014-2020
 • V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: Rozpravy: Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku; Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů; Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů; Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací; Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi, úřady a agenturami Unie a volný pohyb těchto údajů; Agentura EU pro spolupráci v oblasti trestního soudnictví
 •  V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: Výměna názorů s Julianem Kingem, komisařem pro bezpečnostní unii o pokroku dosaženém směrem k účinné a skutečné Unii bezpečnosti
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: ECO (schůze předsednictva), SOC/565 – Předcházení radikalizaci – slyšení a 2. schůze, INT/825 – Balíček týkající se dodržování předpisů – 2. schůze, Schůze komunikační skupiny, Konference na téma „Evropský energetický dialog o energetické unii: pokrok, řízení a účast občanské společnosti“, Mimořádná schůze předsednictva specializované sekce Vnější vztahy, Schůze sekce pro hospodářskou a měnovou unii a hospodářskou a sociální soudržnost, Informační návštěva „Gewerkschaftsschule Tirol2“, Schůze SC/049 – Kontrola uplatňování právních předpisů EU

 

tek 8. září

 • V rámci Rady EU zasedne: Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí - Gymnich, 6.– 8. 9. 2017, Tallinn, Neformální zasedání Rozpočtového výboru, 6. – 8. 9. 2017, Tallinn, COREPER I., Poradci/Atašé pro zemědělství, Atašé ve finančních službách, Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci, Politický a bezpečnostní výbor (PSC), Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI), Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci, Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT), Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě, Pracovní skupina pro integraci, migraci a vyhoštění, Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, Pracovní skupina pro leteckou dopravu, Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí, Pracovní skupina pro obecné záležitosti, Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina pro životní prostředí
 • V rámci estonského předsednictví proběhne následující akce: Konference o Vývoji ochrany osobních údajů (Implementace reformy ochrany osobních údajů), 6. – 8. 9. 2017, Tartu
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: ECO/438 – Prohloubení HMU do roku 2025 – 2. schůze studijní skupiny, SOC/566 – Evropský sbor solidarity – 2. schůze studijní skupiny, ECO/439 – Finance EU do roku 2025 – 2. schůze, ECO/437 – Unie kapitálových trhů: přezkum v polovině období – 2. schůze, Zkouška fungování nového programu Zoom
 • CEBRE vás zve na akci: Setkání CEBRE s poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu, Praha

 

Sobota 9. září

 • Žádné akce.

Neděle 10. září

 • Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

do 4. 9.

Hodnocení - Nařízení TEN-E

do 10. 9.

Veřejná konzultace týkající se silniční infrastruktury a bezpečnosti tunelů

do 15. 9.

Rybolovná práva na rok 2018 v rámci společné rybářské politiky

do 18. 9.

Legální migrace občanů ze zemí, které nejsou členy EU – veřejná konzultace

do 22. 9.

Veřejná konzultace týkající se provádění akčního plánu pro Atlantský oceán

do 29. 9.

Veřejná konzultace o hodnocení programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v polovině období

do 4. 10.

Hodnocení nařízení č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví v EU

do 8. 10.

Veřejná konzultace k cílenému přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva

do 8. 10.

Veřejná konzultace o předpisech týkajících se maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a online

do 12. 10.

Veřejná konzultace ohledně transformace zdravotní a jiné péče v kontextu jednotného digitálního trhu

do 16. 10.

Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik

do 16. 10.

Veřejná konzultace o výměně celních informací s třetími zeměmi

do 19. 10.

Veřejná konzultace k interoperabilitě informačních systémů EU pro hranice a bezpečnost

do 20. 10.

Veřejná konzultace k revizi směrnice 2009/103 / ES o pojištění motorových vozidel

do 20. 10.

Veřejná konzultace o vývoji sekundárních trhů s nesplácenými úvěry a nouzovými aktivy a o ochraně zajištěných věřitelů před selháním dlužníků

do 22. 10.

Veřejná konzultace týkající se revize nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení o bezpečnosti chodců

do 23. 10.

Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

do 23. 10.

Veřejná konzultace na podporu hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí a její evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí

do 25. 10.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

do 27. 10.

Veřejná konzultace k zlepšení přeshraničního přístupu k informacím v elektronické podobě v kriminálních záležitostech

do 30. 10

Veřejná konzultace o transparentnosti a poplatcích při přeshraničních transakcích v EU

do 31. 10.

Veřejná konzultace ke zhodnocení Dobrovolnického sboru EU Aid Volunteers

do 02. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení Evropské agentury pro námořní bezpečnost a jejích zásahů při znečištění moří

do 03. 11.

Veřejná konzultace týkající předcházení a smírčí řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na jednotném trhu

do 10. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií

do 09. 11.

Veřejná konzultace k zefektivnění realizace transevropské dopravní sítě

do 09. 11.

Veřejná konzultace ke snížení věku dětí pro otisk prstů v rámci procedury o žádání víz z 12 na 6 let

do 15. 11.

Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro budoucí vývoj

do 17. 11.

Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké společnosti).

do 17. 11.

Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

do 21. 11.

Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016< Archív novinek