Bývalí pracovníci CEBRE

 

kadera_foto_1_2.jpg Mgr.Michal Kadera, LLM., Ředitel (2008 – 2012)

 

Michal působil na CEBRE ve funkci ředitele od roku 2008 do půlky února 2012. Od května do prosince 2007 působil ve funkci zástupce ředitelky a od ledna 2008 do půlky února 2012 jako ředitel CEBRE. Nyní pracuje na pozici ředitele Vnějších vztahů ve Škoda Auto.

Vystudoval právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, studoval politologii, absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě univerzity v německém Pasově (LL.M. - Magister Legum). Působil v advokacii se zaměřením na evropské a mezinárodní právo. Evropskému právu se věnoval v rámci předběžné parlamentní kontroly v Senátu Parlamentu ČR, vedl oddělení pro záležitosti EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Přednáší evropské právo a evropský lobbing na řadě vysokých škol (Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Vysoká škola finanční a správní, Metropolitní univerzita Praha, apod.). Pravidelně publikuje o EU.

 

  

 

jakubcova_foto.JPG

 Ing. Blanka Jakubcová, Ředitelka (2002 – 2007)

 

Blanka Jakubcová vystudovala zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Řadu let se věnovala exportu českých výrobků do zahraničí, dva a půl roku pracovala na československém Obchodním oddělení v Montrealu. Od roku 1997 působí v mezinárodní sekci Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). V dubnu 2002 se stala prvním zástupcem SP ČR v nově otevřené kanceláři CEBRE v Bruselu, od roku 2003 do konce roku 2007 v pozici ředitelky CEBRE. Od roku 2008 se na SP ČR věnuje opět rozvoji vztahů Svazu a členských organizací se zahraničními partnery, od roku 2010 ve funkci zástupkyně ředitelky mezinárodních vztahů.

 

 

 


 

 

hradil_foto.JPG

 

Ing. Ondřej Hradil, Zástupce ředitelky (2003 – 2007)

 

Ondřej pracoval v CEBRE na pozici zástupce ředitelky od května 2003 do září 2007. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze – obor Podniková ekonomika a management, během studií absolvoval v rámci programu Socrates studijní stáž na Erasmus University v Rotterdamu, konkrétně Programme in International Business. Před svým nástupem na CEBRE pracoval pro Hospodářskou komoru ČR jako ředitel Centra pro evropskou integraci. Nyní působí již třetím rokem v CEITECu – Středoevropském technologickém institutu na pozici zástupce výkonného ředitele.

 

 

 

 
duda_martinx.jpg

 

Mgr. Martin Duda, Zástupce ředitelky (2003 - 2007)

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Nejdříve působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde se podílel na přípravě ČR na čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu po vstupu do EU. Poté pracoval v Národním ústavu odborného vzdělávání jako koordinátor přípravy a realizace projektů PHARE a Leonardo da Vinci v oblasti rozvoje lidských zdrojů. V CEBRE pracoval od roku 2003 do května 2007 jako zástupce ředitelky CEBRE. Nyní pracuje jako ředitel Centra podpory inovací na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.