Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: BusinessEurope zdůraznilo roli Rady pro konkurenceschopnost pro implementaci průmyslové strategie


Generální ředitel Konfederace evropského podnikání BusinessEurope Markus J. Beyrer se dnes sešel s bulharským ministrem hospodářství Emilem Karanikolovem, aby spolu jednali o budoucích prioritách bulharského předsednictví v Radě EU. Bulharsko převezme od začátku příštího roku předsednickou štafetu po Estonsku. Beyrer zejména zdůraznil význam Rady pro konkurenceschopnost pro implementaci nové strategie průmyslové politiky EU, která je klíčovým dokumentem pro podporu průmyslu v EU a nutnost zavést rámec pro sledování implementace této strategie.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Průmysl