Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Komise zahajuje debatu o budoucnosti kohezní politiky


Evropská komise dnes vydala svou 7. zprávu o kohezi, která hodnotí současný stav ekonomické, sociální a teritoriální koheze v rámci EU. Ta uvádí, že i přes postupné posilování evropské ekonomiky se míra veřejných investic drží pod úrovní před začátkem hospodářské krize a mezi regiony existují stále velké rozdíly. Zpráva proto navrhuje, aby byla vytvořena celoevropská strategie, která by se zaměřila na podporu strukturálních reforem, využití příležitostí globalizace a vyrovnání rozdílů mezi regiony. Komise plánuje, že na začátku příštího roku spustí veřejnou konzultaci ohledně budoucnosti kohezní politiky.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie