Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Komise chce urychlit dokončení bankovní unie


Evropská komise dnes vydala sdělení, které se zaměřuje na to, jak urychlit dokončení bankovní unie. Podle Komise zajistí hlubší finanční integrace stabilnější finanční systém v EU, který bude odolnější vůči šokům a podpoří fungování jednotného vnitřního trhu. Komise mimo jiné navrhuje urychlit schválení bankovního balíčku z listopadu 2016, posunout vyjednávání o evropském systému pojištění vkladů, snížit počet úvěrů v selhání a případně zavést opatření zaměřená na cenné papíry zajištěné státními dluhopisy. Tématu prohlubování bankovní unie se bude věnovat i summit eurozóny, který se bude konat v prosinci.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie