Archív zpráv

ICT: Parlament podpořil iniciativu WiFi4EU


Poslanci Evropského parlamentu včera podpořili iniciativu WiFi4EU, jejímž cílem je vybudovat v EU síť bezplatného WIFI připojení ve veřejných prostorech. EU poskytne finanční prostředky na vybudování této infrastruktury ve více než 6000 komunitách v členských státech. Zájemci o financování z tohoto projektu musí pokrýt náklady na provoz alespoň po dobu tří let a zajistit bezplatný, snadný a bezpečný přístup k síti.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU       < ICT