Archív zpráv

ENERGETIKA: Parlament podpořil nařízení o zabezpečení dodávek plynu


Evropský parlament dnes podpořil návrh nařízení o zabezpečení dodávek plynu, které nově zavádí princip solidarity. To znamená, že v případě vážné plynové krize jednoho či více států pomohou sousední členské státy zajistit dodávky plynu na pokrytí spotřeby domácností a základních sociálních služeb. Nařízení také zavádí princip užší spolupráce v rámci regionů a zvyšuje transparentnost tím, že společnosti obchodující s plynem budou muset notifikovat dlouhodobé kontrakty, které jsou relevantní pro zabezpečení dodávek plynu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Energetika