Archív zpráv

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Belgie žádá posouzení nového systému ochrany investic v rámci CETA


Belgická vláda informovala o tom, že si od Evropského soudního dvora vyžádala posouzení toho, zda jsou ustanovení v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou (CETA) ohledně řešení sporů mezi investorem a státem v souladu s evropskými smlouvami. Dlouhodobě používaný systém ISDS (Investor-State Dispute Settlement) je v CETA nahrazen novým systémem investičních soudů (ICS – Investment Court System). CETA vstoupí prozatímně v platnost 21. září 2017.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod