Archív zpráv

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Komise zakládá Alianci za obchod bez mučení


Komisařka pro obchod Cecilia Malmström včera oznámila, že EU zahajuje celosvětovou alianci za obchod bez mučení, jejímž cílem je ukončit mezinárodní obchod se zbožím určeným pro mučení a pro vykonání trestu smrti. Země, které se do této aliance zapojí, se zavazují, že přijmou opatření ke kontrole a omezení vývozu tohoto zboží, budou spolupracovat s celními orgány a zpřístupní dalším zemím technickou pomoc. Aliance bude oficiálně zahájen 18. září.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Zajímavosti a postřehy z EU