Archív zpráv

ICT: Soudní dvůr zrušil pokutu společnosti Intel


Soudní dvůr dnes zrušil rozsudek Tribunálu , který uložil pokutu ve výši 1,06 miliardy eur společnosti Intel. Pokuta byla uložena na návrh Komise za zneužití dominantního postavení na trhu. Soudní dvůr se rozhodl vrátit rozsudek Tribunálu, který má znovu posoudit, zda poskytnuté slevy v letech 2002 až 2006 měly vliv na omezení hospodářské soutěže.

< Archív zpráv       < ICT