Archív zpráv

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Pařížskou dohodu nelze změnit


Členské státy EU dnes potvrdily, že je Pařížská dohoda vhodná pro svůj účel a nemůže být znovu projednána. Evropská unie a její členské státy jsou i nadále jednotné a naprosto odhodlány plně a rychle provést Pařížskou dohodu. Připomínají zvláštní odpovědnost velkých ekonomik představujících přibližně 80% celosvětových emisí, a vyzývají všechny partnery, aby se drželi výsledků konferencí COP 23 a COP 24. Rada hluboce lituje jednostranného rozhodnutí administrativy Spojených států o odstoupení od Pařížské dohody. Připomíná, že svět může i nadále počítat s tím, že má EU vůdčí postavení v celosvětovém boji proti změně klimatu.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Životní prostředí       < Energetika       < Výzkum a vývoj