Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Prodloužení sankcí o rok v souvislosti s anexí Krymu a Sevastopole


Rada dnes prodloužila restriktivní opatření jako odpověď na nelegální připojení Krymu a Sevastopole Ruskem do 23. června 2018. Tato opatření se vztahují jak na osoby EU, tak i společnosti z EU. Sankce zahrnují zákaz dovozu produktů pocházejících z Krymu nebo Sevastopolu do EU, investice do Krymu nebo Sevastopole (nákup nemovitostí, financování služeb nebo dodávky podobného typu), služby cestovního ruchu na Krymu nebo v Sevastopolu, vývoz určitého zboží a technologií do krymských firem nebo pro použití na Krymu v odvětví dopravy, telekomunikací a energetiky a související s průzkumem, průzkumem a výrobou ropných, plynových a nerostných surovin. Nesmí být poskytována technická pomoc, zprostředkování, stavebních nebo inženýrských služeb souvisejících s infrastrukturou v těchto odvětvích.


< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Zajímavosti a postřehy z EU       < Energetika       < Průmysl       < ICT