Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Nadnárodní firmy budou zveřejňovat informace o zaplacených daních


Právní výbor Evropského parlamentu přijal návrh, který vyžaduje od nadnárodních společností, aby podávaly informace o tom, jak a kde platí daně (s možnými výjimkami v případě obchodně citlivých informací). Informace se budou týkat i o daních placených mimo EU. Opatření se týká společností s celosvětovým obratem od 750 milionů euro a více. Právní výbor Evropského parlamentu přijal návrh zprávy, která bude předložena k přijetí na plenárním zasedání, nezískal však kvalifikovanou většinu potřebnou pro zahájení vyjednávání s Radou.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Daně, finance, statistiky a studie