Archív zpráv

FINANCE: Poslanci žádají adekvátní rozpočet pro kohezní politiku po roce 2020


Evropský parlament dnes na svém plenárním zasedání přijal stanovisko, ve kterém žádá, aby se kohezní politika po roce 2020 zaměřila na snížení stále existujících rozdílů mezi jednotlivými regiony EU. Podle europoslanců stávající kohezní politika přispěla velkou měrou ke snížení dopadů nedávné ekonomické krize, nicméně v rámci EU stále přetrvávají značné rozdíly. Parlament proto vyzývá, aby byl na kohezní politiku po roce 2020 určen adekvátní rozpočet, byla zajištěna lepší synergie mezi jednotlivými fondy a snížena celková administrativní náročnost fondů.

< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Zajímavosti a postřehy z EU